Використання режиму відшарування (з функцією приймання підкладки або без неї)
Використання режиму відшарування (з функцією приймання підкладки або без неї)
View content for :
Product:

Використання режиму відшарування (
з функцією приймання підкладки або без неї)

Шлях завантаження носія починається однаково як для функції відшарування, так і для функції приймання підкладки. Функцію відшарування показано на графіках, які стосуються обох функцій.
Функція відшарування
Функція приймання підкладки
 1. Вставте носій у принтер. Див. Вставлення носія в принтер.
 2. Відкрийте вузол друкувальної головки.
  Коли важіль друкувальної головки повертається вгору, вузол друкувальної головки також повертається вгору.
 3. Повністю висуньте зовнішню напрямну носія.
 4. Завантажте носій, як показано. Переконайтеся, що носій проходить крізь проріз у датчику передавання носія (1) та під внутрішньою напрямною носія (2). Носій має ледь торкатися заднього боку прорізу датчика передавання носія.
  Друкувальна головка може бути гарячою, що може призвести до серйозних опіків. Зачекайте, доки друкувальна головка охолоне.
 5. Натисніть на важіль фіксації механізму відшарування, щоб відкрити вузол відшарування.
 6. Витягніть носій із принтера приблизно на 500 мм (18 дюймів). Зніміть і утилізуйте етикетки із цього носія, залишивши лише підкладку.
 7. Протягніть підкладку за вузлом відшарування. Переконайтеся, що кінець підкладки виходить за межі принтера.
 8. Виконайте цей крок, лише якщо хочете використовувати режим відшарування із прийманням підкладки. Ваш принтер повинен мати функцію приймання підкладки. Якщо ви не використовуєте функцію приймання підкладки, пропустіть цей крок.
  1. Вставте підкладку в проріз на шпинделі приймання підкладки.
  2. Посуньте підкладку назад, доки вона не торкнеться задньої пластини вузла шпинделя приймання підкладки.
  3. Намотайте підкладку навколо шпинделя закріплювача підкладки й поверніть шпиндель проти годинникової стрілки, щоб натягнути підкладку.
 9. Закрийте вузол відшарування за допомогою важеля фіксації механізму відшарування.
  За допомогою важеля фіксації механізму відшарування правою рукою закрийте вузол відшарування. Закривайте його лише однією рукою. Верхній край валика / вузла відшарування може защемити пальці.
 10. Посувайте зовнішню напрямну носія, доки вона не торкнеться краю носія.
 11. Закрийте вузол друкувальної головки.
 12. Закрийте кришку відсіку для носія.
  Закрийте кришку відсіку для носія на принтері з функцією відшарування
 13. Переведіть принтер у режим відшарування (див. Print Menu > Label Position > Collection Method (Меню друку > Положення етикетки > Спосіб збирання)).
 14. Натисніть кнопку
  PAUSE
  (Пауза), щоб вийти з режиму паузи та ввімкнути друк.
  Принтер може виконувати калібрування або подавання етикетки залежно від налаштувань.
 15. Щоб отримати оптимальні результати, відкалібруйте принтер. Див. Калібрування датчиків стрічки та носія.
 16. Перевірте, чи принтер може друкувати етикетку конфігурації, одночасно натиснувши й утримуючи кнопки
  FEED
  (Подавання) та
  CANCEL
  (Скасувати) протягом 2 секунд.