Запуск майстра друку та друк пробної етикетки
Запуск майстра друку та друк пробної етикетки
View content for :
Product:

Запуск майстра друку та друк пробної етикетки

Майстер друку налаштовує принтер, друкує пробні етикетки й регулює якість друку на основі результатів пробних етикеток.
Під час використання майстрів не надсилайте дані на принтер із хоста.
Щоб отримати оптимальні результати, у разі використання носія повної ширини запускайте
Print Wizard
(Майстер друку) або
Set All Wizard
(Майстер усіх налаштувань). Якщо носій менший, ніж зображення для друку, результати можуть бути обрізаними або надрукованими на кількох етикетках.
Після налаштування принтера й запуску майстра налаштування надрукуйте пробну етикетку за допомогою вказівок у цьому розділі. Це дасть змогу побачити, чи працює з’єднання та чи потрібно налаштувати параметри принтера.
 1. На головному екрані натисніть
  Wizards
  Print
  Start Print
  (Майстри > Друк > Почати друк).
 2. Коли з’являться відповідні запити, надайте наступну інформацію:
  • тип друку (Thermal Transfer (Термоперенесення) або Direct Thermal (Прямий термодрук));
  • тип етикеток (Continuous (Нерозривні), Gap/Notch (З інтервалами / надрізами) або Mark (Із мітками));
  • ширина етикетки;
  • метод збирання (tear off (відривання), peel-off (відшарування), rewind (перемотування), cutter (відрізування), delayed cut (відрізування із затримкою), linerless peel (відшарування без підкладки), linerless rewind (перемотування без підкладки), linerless tear (відривання без підкладки) або applicator (аплікатор)).
  Після того як ви вкажете ці дані, ви отримаєте від майстра вказівку завантажити носій, а потім розмістити етикетку над датчиком носія.
 3. Завантажте носій таким чином, щоб етикетка була над зеленим індикатором датчика носія, а потім натисніть прапорець.
 4. Коли з’явиться запит, закрийте друкувальну головку й натисніть наступний прапорець.
  Принтер відкалібрується, а потім відобразиться запитання, чи бажаєте ви надрукувати пробну етикетку.
 5. Виконуйте вказівки, доки принтер не завершить автоматичне калібрування.
 6. Коли буде запропоновано надрукувати пробну етикетку, натисніть прапорець.
  Надрукується пробна етикетка, подібна до наведеної нижче. Якщо ваші етикетки менші за зображення, надрукується лише частина пробної етикетки.
 7. Перевірте положення етикетки над планкою відривання. За потреби змініть положення носія над планкою відривання після друку.
  • Якщо простір між етикетками припадає на планку відривання, перейдіть до наступного кроку.
  • Якщо простір між етикетками припадає не на планку відривання, перемістіть носій до планки відривання після друку.
   Якщо вибрати менше значення, носій вставиться в принтер на вказану кількість точок (лінія відриву наблизиться до краю щойно надрукованої етикетки).
   Якщо вибрати більше значення, носій витягнеться з принтера (лінія відриву наблизиться до переднього краю наступної етикетки).
   Зміщення положення носія.
 8. Перевірте якість зображення на пробній етикетці. Чи прийнятна якість штрих-коду й тексту на пробній етикетці? Докладніше див. у Оцінка якості штрих-коду.
  • Якщо так, натисніть прапорець, а потім перевірте, які інші проблеми можуть впливати на якість друку. Див. Проблеми з друком або з якістю друку.
  • Якщо ні, відрегулюйте якість друку вручну, змінивши налаштування насиченості та швидкості через систему меню принтера, або запустіть майстер якості друку. Див. Використання майстра якості друку.