Попередження й повідомлення про помилки
Попередження й повідомлення про помилки
View content for :
Product:

Попередження й повідомлення про помилки

Дисплей
Імовірні причини
Рекомендовані рішення
Друкувальну головку закрито не повністю.
Закрийте друкувальну головку повністю.
Датчик відкривання друкувальної головки не працює належним чином.
Щоб замінити датчик, зверніться до спеціаліста з технічного обслуговування.
Носій не завантажено або завантажено неправильно.
Завантажте носій правильно. Див. Завантаження носія.
Датчик носія зміщений.
Перевірте положення датчика носія.
Принтер налаштовано на використання носія з розривами, але завантажено нерозривний носій.
  1. Установіть носій належного типу або налаштуйте принтер на використання поточного типу носія.
  2. Відкалібруйте принтер. Див. Калібрування датчиків стрічки та носія.
Виникла проблема з носієм на шляху носія.
  1. Перевірте, чи правильно завантажено носій і чи не приклеївся він до компонентів у шляху.
  2. Перевірте, чи носій обгорнутий навколо опорного валика. Обережно зніміть всі етикетки. За потреби очистьте опорний валик, видаливши клей (див. Очищення друкувальної головки й опорного валика).
У режимі термоперенесення:
  • стрічку не завантажено,
  • стрічку завантажено неправильно,
  • датчик стрічки не виявляє стрічку,
  • носій блокує датчик стрічки.
  1. Правильно завантажте стрічку. Див. Завантаження стрічки.
  2. Відкалібруйте принтер. Див. Калібрування датчиків стрічки та носія.
У режимі термоперенесення принтер не виявив стрічку, хоча її завантажено правильно.
Відкалібруйте принтер. Перегляньте Калібрування датчиків стрічки та носія або завантажте параметри принтера за замовчуванням, натиснувши
Menu
System
Settings
Restore Defaults
Restore Printer
(Меню > Система > Налаштування > Відновити стандартні налаштування > Відновити параметри принтера).
Якщо ви використовуєте носій для прямого термодруку, принтер чекає завантаження стрічки, оскільки його неправильно налаштовано для режиму термоперенесення.
Налаштуйте принтер для режиму прямого термодруку. Див. Print > Print Quality > Print Type (Друк > Якість друку > Тип друку).
Стрічку завантажено, але принтер налаштовано для режиму прямого термодруку.
Стрічка не потрібна, якщо використовується носій для прямого термодруку. Якщо ви використовуєте режим прямого термодруку, зніміть стрічку. Це повідомлення про помилку не вплине на друк.
Якщо повідомлення не зникає, коли в принтері немає стрічки, відкалібруйте принтер. Див. Калібрування датчиків стрічки та носія.
Якщо ви використовуєте носій для термоперенесення, для якого потрібна стрічка, налаштуйте принтер для режиму термоперенесення. Див. Визначення способу роботи з носіями.
Друкувальну головку замінено не фірмовою друкувальною головкою Zebra.
Установіть фірмову друкувальну головку Zebra.
Виникла проблема з друкувальною головкою.
Вимкніть принтер, а потім увімкніть його, щоб побачити, чи не зникла помилка. Якщо ні, замініть друкувальну головку.
Елемент друкувальної головки більше не працює.
Якщо розташування несправного елемента впливає на друк, замініть друкувальну головку.
Строк служби друкувальної головки закінчується, і її слід замінити.
Замініть друкувальну головку.
Друкувальну головку потрібно очистити.
Дотримуйтесь інструкцій із чищення в Очищення друкувальної головки й опорного валика.
ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ.
Друкувальна головка може бути достатньо гарячою, щоб спричинити серйозні опіки. Зачекайте, доки друкувальна головка охолоне.
Зависока температура друкувальної головки.
Зачекайте, доки принтер охолоне. Друк автоматично відновиться, коли елементи друкувальної головки охолонуть до нормальної робочої температури.
Якщо ця помилка не зникає, спробуйте змінити місце розташування принтера або зменшити швидкість друку.
Принтер показує одне із цих повідомлень або перемикається між ними:
ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ.
Причиною появи цих повідомлень про помилку може бути неправильно під’єднаний кабель даних друкувальної головки або кабель живлення. Друкувальна головка може бути достатньо гарячою, щоб спричинити серйозні опіки. Зачекайте, доки друкувальна головка охолоне.
Кабель даних друкувальної головки під’єднано неправильно.
Підключіть друкувальну головку належним чином.
На друкувальній головці є несправний терморезистор.
Замініть друкувальну головку.
ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ.
Причиною появи цього повідомлення про помилку може бути неправильно під’єднаний кабель даних друкувальної головки або кабель живлення. Друкувальна головка може бути достатньо гарячою, щоб спричинити серйозні опіки. Зачекайте, доки друкувальна головка охолоне.
Температура друкувальної головки наближається до нижньої робочої межі.
Продовжуйте друк, доки друкувальна головка не досягне правильної робочої температури. Якщо помилка залишається, можливо, середовище занадто холодне для належного друку. Перенесіть принтер у тепліше місце.
Кабель даних друкувальної головки під’єднано неправильно.
Підключіть друкувальну головку належним чином.
На друкувальній головці є несправний терморезистор.
Замініть друкувальну головку.
Лезо ножа гостре. Не торкайтеся його й не тріть пальцями.
Лезо ножа розташовано у шляху носія.
Вимкніть живлення принтера й від’єднайте принтер від мережі. Перевірте модуль ножа на наявність сміття та за потреби очистьте його, дотримуючись указівок з очищення у Очищення та змащення модуля ножа.
Недостатньо пам’яті для виконання вказаного завдання.
Звільніть частину пам’яті принтера, налаштувавши формат етикетки або параметри принтера. Один зі способів звільнити пам’ять — налаштувати ширину друку відповідно до фактичної ширини етикетки, а не залишати ширину друку за замовчуванням.
Перевірте, чи дані не відправлено на невстановлений або недоступний пристрій.
Якщо проблема не зникає, зверніться до спеціаліста з технічного обслуговування.