Індикатори
Індикатори
View content for :
Product:

Індикатори

Світлові індикатори, розташовані над дисплеєм принтера, також відображають стан принтера.
Визначення стану принтера за індикаторами
Індикатори
Значення
Індикатор STATUS (Стан) постійно світиться зеленим
Індикатор STATUS (Стан) постійно світиться зеленим (інші індикатори світяться жовтим упродовж 2 секунд під час увімкнення принтера)
Принтер готовий до роботи.
Індикатор PAUSE (Пауза) постійно світиться жовтим
Індикатор PAUSE (Пауза) постійно світиться жовтим.
Роботу принтера призупинено.
Індикатори STATUS (Стан) і SUPPLIES (Витратні матеріали) постійно світяться червоним
Індикатор STATUS (Стан) постійно світиться червоним.
Індикатор SUPPLIES (Витратні матеріали) постійно світиться червоним.
Носій закінчився. Для продовження роботи принтера потрібне втручання користувача.
Індикатор STATUS (Стан) постійно світиться червоним, індикатор SUPPLIES (Витратні матеріали) блимає червоним
Індикатор STATUS (Стан) постійно світиться червоним.
Індикатор SUPPLIES (Витратні матеріали) блимає червоним.
Стрічка закінчилася. Для продовження роботи принтера потрібне втручання користувача.
Індикатор STATUS (Стан) постійно світиться жовтим, індикатор SUPPLIES (Витратні матеріали) блимає жовтим
Індикатор STATUS (Стан) постійно світиться жовтим.
Індикатор SUPPLIES (Витратні матеріали) блимає жовтим.
Принтер перебуває в режимі прямого термодруку, для якого не потрібна стрічка, але стрічка в принтері встановлена.
Індикатор STATUS (Стан) постійно світиться червоним
Індикатор STATUS (Стан) постійно світиться червоним.
Індикатор PAUSE (Пауза) постійно світиться жовтим.
Друкувальна головка відкрита. Для продовження роботи принтера потрібне втручання користувача.
Індикатор STATUS (Стан) постійно світиться жовтим
Індикатор STATUS (Стан) постійно світиться жовтим.
Зависока температура друкувальної головки.
Друкувальна головка може бути гарячою, що може призвести до серйозних опіків. Зачекайте, доки друкувальна головка охолоне.
Індикатор STATUS (Стан) блимає жовтим
Індикатор STATUS (Стан) блимає жовтим.
Вказує на один із таких станів:
  • занизька температура друкувальної головки;
  • зависока температура блока живлення;
  • зависока температура основної плати.
Індикатори STATUS (Стан), PAUSE (Пауза) і DATA (Дані) постійно світяться червоним
Індикатор STATUS (Стан) постійно світиться червоним.
Індикатор PAUSE (Пауза) постійно світиться червоним.
Індикатор DATA (Дані) постійно світиться червоним.
Друкувальну головку замінено не фірмовою друкувальною головкою Zebra. Для продовження встановіть фірмову друкувальну головку Zebra.
Індикатор STATUS (Стан) блимає червоним
Індикатор STATUS (Стан) блимає червоним.
Принтер не може прочитати значення параметра «точок на дюйм» друкувальної головки.
Принтери із підтримкою проводової мережі Ethernet ZebraNet
Індикатор NETWORK (Мережа) вимкнено
Індикатор NETWORK (Мережа) вимкнено.
Немає доступного підключення до мережі Ethernet.
Індикатор NETWORK (Мережа) постійно світиться зеленим
Індикатор NETWORK (Мережа) постійно світиться зеленим.
Знайдено підключення 100 Base-T.
Індикатор NETWORK (Мережа) постійно світиться жовтим
Індикатор NETWORK (Мережа) постійно світиться жовтим.
Знайдено підключення 10 Base-T.
Індикатор NETWORK (Мережа) постійно світиться червоним
Індикатор NETWORK (Мережа) постійно світиться червоним.
Помилка мережі Ethernet. Принтер не підключено до мережі.
Принтери із підтримкою безпровідної мережі ZebraNet
Індикатор NETWORK (Мережа) вимкнено.
Під час увімкнення виявлено радіосигнал. Виконується спроба підключення принтера до мережі.
Коли виконується підключення принтера до мережі, індикатор блимає червоним.
Коли виконується автентифікація принтера в мережі, індикатор блимає жовтим.
Індикатор NETWORK (Мережа) постійно світиться зеленим
Індикатор NETWORK (Мережа) постійно світиться зеленим.
Встановлено радіозв’язок із мережею, автентифікацію пройдено, сигнал WLAN сильний.
Індикатор NETWORK (Мережа) постійно світиться зеленим
Індикатор NETWORK (Мережа) блимає зеленим.
Установлено радіозв’язок із мережею, автентифікацію пройдено, але сигнал WLAN слабкий.
Індикатор NETWORK (Мережа) постійно світиться червоним
Індикатор NETWORK (Мережа) постійно світиться червоним.
Помилка WLAN. Принтер не підключено до мережі.