Проблеми з RFID
Проблеми з RFID

Проблеми з RFID

Проблема
Імовірна причина
Рекомендоване рішення
Принтер зупиняється на передавачу RFID
Принтер зупиняється на передавачу RFID.
Принтер калібрує довжину етикетки лише до передавача RFID, а не до інтервалу між етикетками.
 1. Натисніть
  Menu
  System
  Settings
  (Меню > Система > Налаштування) і виберіть пункт FEED (Подавання) для дій Power Up (Увімкнення) та Head Close (Закривання головки).
 2. Відкалібруйте принтер вручну. Див. Калібрування датчика вручну.
Недійсні етикетки
Принтер анулює кожну етикетку.
Принтер не відкалібровано для носія, що використовується.
Відкалібруйте принтер вручну. Див. Калібрування датчика вручну.)
Ви використовуєте етикетку RFID із типом ярлика, який не підтримується вашим принтером.
Ці принтери підтримують тільки етикетки RFID Gen 2. Докладний опис шукайте в посібнику з програмування RFID 3 або зверніться до авторизованого торгового посередника Zebra.
Принтер не може з’єднатися зі зчитувачем RFID.
 1. Вимкніть принтер (положення 
  O
  ).
 2. Зачекайте 10 секунд.
 3. Увімкніть принтер (положення 
  I
  ).
 4. Якщо проблема не зникає, можливо, у вас несправний зчитувач RFID або відсутнє з’єднання між зчитувачем RFID і принтером. Зверніться по допомогу до служби технічної підтримки або авторизованого спеціаліста з обслуговування RFID Zebra.
Радіочастотні перешкоди від іншого джерела радіочастотного випромінювання.
За потреби виконайте одну або декілька з наведених нижче дій.
 • Перемістіть принтер подалі від стаціонарних зчитувачів RFID або інших джерел радіочастотного випромінювання.
 • Переконайтеся, що кришка відсіку для носія закрита під час програмування RFID.
Неправильні налаштування програмного забезпечення для дизайну етикеток.
Налаштування програмного забезпечення замінюють налаштування принтера. Переконайтеся, що налаштування програмного забезпечення та принтера збігаються.
Використовується неправильне положення програмування, особливо якщо використовувані ярлики відповідають характеристикам принтера.
За потреби виконайте одну або декілька з наведених нижче дій.
 • Перевірте положення програмування RFID або налаштування положення програмування в програмному забезпеченні для дизайну етикеток. Якщо положення неправильне, змініть налаштування.
 • Скиньте налаштування положення програмування RFID на стандартне значення.
Докладніше див. у посібнику з програмування RFID 3. Щоб дізнатися більше про розміщення передавача, перейдіть на сторінку zebra.com/transponders.
Ви надсилаєте неправильні команди ZPL або SGD для RFID.
Перевірте формати етикеток. Докладніше див. у посібнику з програмування RFID 3.
Низька продуктивність. Забагато ярликів RFID на рулон анулюються.
Етикетки RFID не відповідають характеристикам принтера. Це означає, що передавач не в тій зоні, де його можна відповідно запрограмувати.
Переконайтеся, що етикетки відповідають вимогам щодо розміщення передавача для вашого принтера. Інформацію про розміщення передавача див. на сайті zebra.com/transponders.
Докладний опис шукайте в посібнику з програмування RFID 3 або зверніться до авторизованого торгового посередника Zebra.
Неправильні рівні потужності зчитування / запису.
Змініть рівень потужності зчитування / запису RFID. Вказівки див. у посібнику з програмування RFID 3.
Радіочастотні перешкоди від іншого джерела радіочастотного випромінювання.
За потреби виконайте одну або декілька з наведених нижче дій.
 • Перемістіть принтер подалі від стаціонарних зчитувачів RFID.
 • Переконайтеся, що кришка відсіку для носія закрита під час програмування RFID.
Використовуються застарілі версії мікропрограм для принтера й пристрою зчитування.
Щоб отримати оновлену мікропрограму, перейдіть на zebra.com/firmware.
Інші проблеми з RFID
Параметри RFID не відображаються в режимі налаштування, а інформація щодо RFID не відображається на етикетці конфігурації принтера.
Принтер не анулює неправильно запрограмовані етикетки RFID.
Принтер було вимкнено (положення 
O
), а потім знову ввімкнено (положення 
I
) занадто швидко для запуску зчитувача RFID.
Зачекайте принаймні 10 секунд після вимкнення живлення принтера, перш ніж увімкнути його знову.
 1. Вимкніть принтер (положення 
  O
  ).
 2. Зачекайте 10 секунд.
 3. Увімкніть принтер (положення 
  I
  ).
 4. Перевірте наявність параметрів RFID у режимі налаштування або інформації щодо RFID на новій етикетці конфігурації.
На принтер завантажено неправильну версію мікропрограми.
 1. Перевірте, чи правильну версію мікропрограми завантажено на принтер. Докладніше див. у посібнику з програмування RFID 3.
 2. За потреби завантажте правильну мікропрограму принтера.
 3. Якщо проблема не зникає, зверніться до служби технічної підтримки.
Принтер не може з’єднатися з підсистемою RFID.
 1. Вимкніть принтер (положення 
  O
  ).
 2. Зачекайте 10 секунд.
 3. Увімкніть принтер (положення 
  I
  ).
 4. Якщо проблема не зникає, можливо, у вас несправний зчитувач RFID або відсутнє з’єднання між зчитувачем RFID і принтером. Зверніться по допомогу до служби технічної підтримки або авторизованого спеціаліста з обслуговування.
Індикатор DATA (ДАНІ) безперервно блимає після спроби завантажити мікропрограму принтера або пристрою для зчитування.
Під час завантаження виникла помилка. Щоб отримати оптимальні результати, вимкніть і ввімкніть принтер перед завантаженням мікропрограми.
 1. Вимкніть принтер (положення 
  O
  ).
 2. Зачекайте 10 секунд.
 3. Увімкніть принтер (положення 
  I
  ).
 4. Спробуйте завантажити мікропрограму ще раз.
 5. Якщо проблема не зникає, зверніться до служби технічної підтримки.