Проблеми зі стрічкою
Проблеми зі стрічкою
View content for :
Product:

Проблеми зі стрічкою

Проблема
Імовірна причина
Рекомендоване рішення
Зламана стрічка
Зламана або розплавлена стрічка
Зависока насиченість.
 1. За потреби вручну відрегулюйте параметри насиченості або швидкості друку.
  • Установіть найнижчий показник насиченості друку, за якого забезпечується нормальна якість друку. Якщо встановити занадто високий показник насиченості, зображення етикетки друкуватиметься нечітко, штрих-коди не скануватимуться належним чином, стрічка може вигорати, а друкувальна головка — передчасно зноситися.
  • За нижчої швидкості якість друку зазвичай краща.
  Перейдіть у налаштування насиченості та швидкості друку з головного екрана, натиснувши
  Menu
  Print
  Print Quality
  (Меню > Друк > Якість друку).
 2. Ретельно почистьте друкувальну головку. Див. Очищення друкувальної головки й опорного валика.
Покриття стрічки розташоване не з того боку, і її не можна використовувати в цьому принтері.
Замініть стрічку іншою, з покриттям на правильному боці. Для отримання докладніших відомостей див. Стрічка.
Зім’ята стрічка
Зім’ята стрічка
Стрічку завантажено неправильно.
Правильно завантажте стрічку. Див. Завантаження стрічки.
Неправильна температура горіння.
 1. За потреби вручну відрегулюйте параметри насиченості або швидкості друку.
  • Установіть найнижчий показник насиченості друку, за якого забезпечується нормальна якість друку. Якщо встановити занадто високий показник насиченості, зображення етикетки друкуватиметься нечітко, штрих-коди не скануватимуться належним чином, стрічка може вигорати, а друкувальна головка — передчасно зноситися.
  • За нижчої швидкості якість друку зазвичай краща.
  Перейдіть у налаштування насиченості та швидкості друку з головного екрана, натиснувши
  Menu
  Print
  Print Quality
  (Меню > Друк > Якість друку).
Неправильний або нерівномірний тиск друкувальної головки.
Установіть мінімальне значення тиску друкувальної головки, достатнє для забезпечення нормальної якості друку. Див. Регулювання тиску друкувальної головки.
Носії не подаються належним чином; зміщуються з боку в бік.
Посувайте напрямну носія, доки вона не торкнеться краю носія. Якщо це не вирішить проблему, перевірте тиск друкувальної головки. Див. Регулювання тиску друкувальної головки.
За потреби зверніться до спеціаліста з технічного обслуговування.
Можливо, неправильно встановлено друкувальну головку або опорний валик.
За можливості переконайтеся, що їх установлено правильно. За потреби зверніться до спеціаліста з технічного обслуговування.
Проблеми з виявленням стрічки
Принтер не виявляє закінчення стрічки.
Можливо, принтер було відкалібровано без стрічки або зі стрічкою, завантаженою неправильно.
 1. Переконайтеся, що стрічку завантажено належним чином, так що її може виявити датчик стрічки. Під друкувальною головкою стрічку має бути повністю просунуто до кінця біля брандмауера принтера. Див. Завантаження стрічки.
 2. Відкалібруйте принтер. Див. Калібрування датчиків стрічки та носія.
У режимі термоперенесення принтер не виявив стрічку, хоча її завантажено правильно.
Принтер вказує, що стрічка закінчилася, навіть якщо стрічку завантажено правильно.
Принтер не відкалібровано для етикетки та стрічки, що використовується.
Відкалібруйте принтер. Див. Калібрування датчиків стрічки та носія.