Використання режиму діагностики зв’язку
Використання режиму діагностики зв’язку

Використання режиму діагностики зв’язку

Діагностика зв’язку — це засіб усунення несправностей для перевірки з’єднання між принтером і хост-комп’ютером. Коли принтер перебуває в режимі діагностики, він друкує всі отримані від хост-комп’ютера дані як прямі символи ASCII із шістнадцятковими значеннями під текстом ASCII. Принтер друкує всі отримані символи, зокрема коди керування, як-от CR (повернення каретки). Figure 1 показано типову пробну етикетку, надруковану для цієї діагностики.
Пробна етикетка друкується перевернутою.
Зразок етикетки, надрукованої в режимі діагностики зв’язку
 1. Значення ширини етикетки має дорівнювати ширині використовуваного носія або бути меншим. Щоб перейти до налаштувань ширини етикетки, натисніть
  Menu
  Print
  Print Quality
  Label Width
  (Меню > Друк > Якість друку > Ширина етикетки).
 2. Натисніть
  Menu
  System
  Program Language
  (Меню > Система > Мова програмування) і виберіть значення
  ENABLED
  (Увімкнено) для параметра
  Diagnostic Mode
  (Режим діагностики).
  Принтер переходить у режим діагностики та друкує всі дані, отримані з хост-комп’ютера, на пробній етикетці.
 3. Перевірте пробну етикетку на наявність кодів помилок. У разі будь-яких помилок перевірте, чи правильно налаштовано параметри зв’язку.
  На пробній етикетці можуть відображатися такі помилки:
  • FE
   вказує на помилку кадрування;
  • OE
   вказує на помилку переповнення;
  • PE
   вказує на помилку парності;
  • NE
   вказує на наявність шуму.
 4. Щоб вийти з режиму діагностики й повернутися до звичайної роботи, вимкніть і ввімкніть принтер або встановіть для параметра режиму діагностики значення
  DISABLED
  (Вимкнено).