Панель керування
Панель керування
View content for :
Product:

Панель керування

1
Індикатор
STATUS
(Стан)
Ці індикатори позначають поточний стан принтера. Для отримання докладніших відомостей див. Індикатори.
2
Індикатор
PAUSE
(Пауза)
3
Індикатор
DATA
(Дані)
4
Індикатор
SUPPLIES
(Витратні матеріали)
5
Індикатор
NETWORK
(Мережа)
6
На
кольоровому сенсорному
дисплеї відображається поточний стан принтера. За його допомогою можна виконувати навігацію по меню.
7
Після натискання кнопки
PAUSE
(Пауза) починається або припиняється робота принтера.
8
Щоразу після натискання кнопки
FEED
(Подавання) принтер подає одну чисту етикетку.
9
Кнопка
CANCEL
(Скасувати) скасовує формат етикетки, коли роботу принтера призупинено.
  • Натисніть один раз, щоб скасувати наступний формат етикетки.
  • Натисніть та утримуйте 2 секунди, щоб скасувати всі формати етикеток.