Kuvakekäytännöt
Kuvakekäytännöt

Kuvakekäytännöt

Dokumentaatio on suunniteltu antamaan käyttäjälle visuaalisia ohjeita. Dokumentaatiossa käytetään seuraavia kuvakkeita. Kuvakkeet ja niiden merkitykset on kuvattu alla.
Tämä teksti ilmaisee, että kyseessä on lisätieto eikä käyttäjän tarvitse välttämättä ryhtyä toimenpiteisiin.
Tämä teksti ilmaisee, että tieto on tärkeää tuotteen käytön kannalta.
Käytä suojalaseja, kun teet tiettyjä toimia, kuten puhdistat tulostimen sisäosia.
Käytä suojalaseja, kun asennat tai poistat esimerkiksi E-renkaita, C-kiinnikkeitä, lukkorenkaita, jousia ja kiinnityspainikkeita. Nämä osat ovat jännittyneenä ja voivat sinkoutua irti.
Jos varotoimenpidettä ei noudateta, tuote voi vaurioitua.
Jos varotoimenpidettä ei ole noudatettu, käyttäjä voi saada lievän tai kohtalaisen vamman.
Tämän alueen koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja.
Kun käsittelet staattiselle sähkölle herkkiä komponentteja, kuten piirilevyjä ja tulostuspäitä, noudata sähköstaattisen työskentelyn turvatoimia.
Sammuta laitteen virta (o) ja irrota se virtalähteestä ennen tämän toimenpiteen tai vaiheen suorittamista, jotta vältät sähköiskun vaaran.
Jos varotoimenpidettä ei noudateta, käyttäjä voi loukkaantua vakavasti tai joutua hengenvaaraan.
Jos varotoimenpidettä ei noudateta, käyttäjä loukkaantuu vakavasti tai joutuu hengenvaaraan.