Tulostimen ohjatut toiminnot
Tulostimen ohjatut toiminnot

Tulostimen ohjatut toiminnot

Tulostimen ohjatut toiminnot opastavat sinua tulostimen eri asetusten ja ominaisuuksien määrityksessä.
Seuraavat ohjatut toiminnot ovat käytettävissä:
  • Set All Wizard (Ohjattu kaikkien asetusten määritys) – suorittaa kaikki ohjatut toiminnot peräjälkeen.
  • System Wizard (Ohjattu järjestelmätoiminto) – määrittää muut kuin tulostamiseen liittyvät käyttöjärjestelmäasetukset.
  • Connection Wizard (Ohjattu yhteystoiminto) – määrittää tulostimen yhteysasetukset.
  • Print Wizard (Ohjattu tulostustoiminto) – määrittää keskeiset tulostusparametrit ja -ominaisuudet. Katso Ohjatun tulostustoiminnon suorittaminen ja testietiketin tulostaminen.
  • RFID Wizard (Ohjattu RFID-toiminto) – määrittää RFID-alijärjestelmän toiminnan.
Valitsemalla aloitusnäytössä
Wizards
(Ohjatut toiminnot) näet käytettävissä olevat vaihtoehdot.
Lisätietoja ohjattujen toimintojen määrittämistä yksittäisistä asetuksista on kohdassa Käyttövalikot.
Kun käytät ohjattuja toimintoja, älä lähetä tietoja isäntäkoneesta tulostimeen.
Saat parhaat tulokset käyttämällä täysleveää etikettinauhaa, kun valitset Print Wizard (Ohjattu tulostustoiminto) tai Set All Wizard (Ohjattu kaikkien asetusten määritys). Jos etikettinauha on lyhyempi kuin tulostettava kuva, kuva saattaa katketa tai tulostua usealle etiketille.