Connection-valikko
Connection-valikko
View content for :
Product:

Connection-valikko

Valikkonäytön teksti
Valikkovaihtoehdon kuvaus
Connection (Yhteys)
Networks (Verkot)
Reset Network (Palauta verkko alkutilaan)
Asetus nollaa langallisen tai langattoman tulostuspalvelimen ja tallentaa kaikki käyttäjän verkkoasetuksiin tekemät muutokset.
Verkkoasetusten muutokset tulevat voimaan palauttamalla tulostuspalvelin alkuasetuksiinsa.
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
~WR
Tulostimen verkkosivu:
Print Server Settings (Tulostuspalvelimen asetukset)
Reset Print Server (Nollaa tulostuspalvelin)
Connection (Yhteys)
Networks (Verkot)
Primary Network (Ensisijainen verkko)
Näytä tai muokkaa, pidetäänkö langallista vai langatonta tulostuspalvelinta ensisijaisena. Käyttäjä voi määrittää haluamansa verkon ensisijaiseksi.
Hyväksytyt arvot:
Langallinen, langaton
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^NC
Käytettävä SGD-komento:
ip.primary_network
Connection (Yhteys)
Networks (Verkot)
IP Port (IP-portti)
Tämä tulostinasetus viittaa sisäiseen langallisen tulostuspalvelimen portin numeroon, jota TCP-tulostuspalvelu kuuntelee. Isännän normaali TCP-viestintä on ohjattava tähän porttiin.
Käytettävä SGD-komento:
ip.port
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Network Communications Setup (Verkkoviestinnän asetukset)
TCP/IP Settings (TCP/IP-asetukset)
Connection (Yhteys)
Networks (Verkot)
IP Alternate Port (Vaihtoehtoinen IP-portti)
Komento, joka määrittää vaihtoehtoisen TCP-portin numeron.
Komentoa tukevat tulostuspalvelimet valvovat sekä ensisijaisen portin että vaihtoehtoisen portin yhteyksiä samanaikaisesti.
Käytettävä SGD-komento:
ip.port_alternate
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Network Communications Setup (Verkkoviestinnän asetukset)
TCP/IP Settings (TCP/IP-asetukset)
Connection (Yhteys)
Networks (Verkot)
Print (Tulosta): Verkkotiedot
Tulostaa minkä tahansa asennetun tulostuspalvelimen tai Bluetooth-laitteen asetukset. Seuraava on mallietiketti.
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
~WL
Ohjaustaulun näppäimet:
Tee jompikumpi seuraavista:*
 • Pidä
  CANCEL (Peruuta)
  -painiketta painettuna tulostimen käynnistyksen aikana. (Aiemmin CANCEL-testi.)
 • Pidä
  FEED (Tauko)
  - ja
  CANCEL (Syötä)
  -painikkeita painettuina kahden sekunnin ajan, kun tulostin on Valmis-tilassa.
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Print Listings on Label (Tulosta luettelo etiketille)
*
*Tulostaa tulostimen kokoonpanoetiketin ja verkon kokoonpanoetiketin.
Connection (Yhteys)
Networks (Verkot)
FIPS Enabled (FIPS käytössä)
Tässä tulostimessa asetus ei ole muutettavissa.
Connection (Yhteys)
Networks (Verkot)
Visibility Agent (Näkyvyysagentti)
Kun tulostin on yhdistetty langalliseen tai langattomaan verkkoon, se yrittää muodostaa yhteyden Zebran Asset Visibility Service -palveluun pilvipohjaisen Zebra Printer Connectorin kautta käyttämällä salattua, varmenteella todennettavaa verkkoliitäntäyhteyttä. Tulostin lähettää etsintätiedot sekä asetukset ja hälytystiedot. Millä tahansa etikettimallilla tulostettuja tietoja EI lähetetä.
Toiminto voidaan poistaa käytöstä poistamalla tämä asetus käytöstä. (Lisätietoja, katso sovelluksen lisätietoartikkeli Opting Out of the Asset Visibility Agent osoitteessa zebra.com.)
Hyväksytyt arvot:
ON (Päällä), OFF (Pois)
Käytettävä SGD-komento:
weblink.zebra_connector.enable
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Network Configuration (Verkon kokoonpano)
Cloud Connect Settings (Cloud Connect -asetukset)
Connection (Yhteys)
Wired (Langallinen)
Wired IP Protocol (Kiinteän verkon IP-protokolla)
Parametri, joka osoittaa, valitseeko käyttäjä (pysyvä) vai palvelin (dynaaminen) kiinteän verkon tulostuspalvelimen IP-osoitteen. Kun valittuna on dynaaminen vaihtoehto, parametri ilmoittaa menetelmät, joilla kyseinen tulostuspalvelin vastaanottaa IP-osoitteen palvelimelta.
Verkkoasetusten muutokset tulevat voimaan palauttamalla tulostuspalvelin alkuasetuksiinsa. (Katso Connection > Networks > Reset Network.)
Hyväksytyt arvot:
ALL, GLEANING ONLY, RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^ND
Käytettävä SGD-komento:
internal_wired.ip.protocol
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Network Communications Setup (Verkkoviestinnän asetukset)
TCP/IP Settings (TCP/IP-asetukset)
Connection (Yhteys)
Wired (Langallinen)
Wired IP Address (Kiinteä IP-osoite)
Näytä ja tarvittaessa vaihda tulostimen kiinteä IP-osoite.
Tallenna asetuksen muutokset valitsemalla ensin kohdan Connection > Wired > Wired IP Protocol arvoksi
PERMANENT (PYSYVÄ)
ja nollaamalla sitten tulostuspalvelin (katso Connection > Networks > Reset Network).
Hyväksytyt arvot:
000–255 kuhunkin kenttään
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^ND
Käytettävä SGD-komento:
internal_wired.ip.addr
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Network Communications Setup (Verkkoviestinnän asetukset)
TCP/IP Settings (TCP/IP-asetukset)
Connection (Yhteys)
Wired (Langallinen)
Wired Subnet (Kiinteän verkon aliverkko)
Näytä ja tarvittaessa vaihda tulostimen kiinteän aliverkon peite.
Tallenna asetuksen muutokset valitsemalla ensin kohdan Connection > Wired > Wired IP Protocol arvoksi
PERMANENT (PYSYVÄ)
ja nollaamalla sitten tulostuspalvelin (katso Connection > Networks > Reset Network).
Hyväksytyt arvot:
000–255 kuhunkin kenttään
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^ND
Käytettävä SGD-komento:
internal_wired.ip.netmask
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Network Communications Setup (Verkkoviestinnän asetukset)
TCP/IP Settings (TCP/IP-asetukset)
Connection (Yhteys)
Wired (Langallinen)
Wired Gateway (Kiinteän verkon yhdyskäytävä)
Näytä ja tarvittaessa vaihda kiinteän verkon yhdyskäytävän oletusarvoa.
Tallenna asetuksen muutokset valitsemalla ensin kohdan Connection > Wired > Wired IP Protocol arvoksi
PERMANENT (PYSYVÄ)
ja nollaamalla sitten tulostuspalvelin (katso Connection > Networks > Reset Network).
Hyväksytyt arvot:
000–255 kuhunkin kenttään
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^ND
Käytettävä SGD-komento:
internal_wired.ip.gateway
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Network Communications Setup (Verkkoviestinnän asetukset)
TCP/IP Settings (TCP/IP-asetukset)
Connection (Yhteys)
Wired (Langallinen)
Wired MAC Address (Kiinteä MAC-osoite)
Näytä kiinteän verkon tulostuspalvelimen Media Access Control (MAC) -osoite. Arvo ei ole muokattavissa.
Käytettävä SGD-komento:
internal_wired.mac_addr
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Network Communications Setup (Verkkoviestinnän asetukset)
TCP/IP Settings (TCP/IP-asetukset)
Connection (Yhteys)
Wi-Fi
Wi-Fi IP Protocol (Langattoman verkon IP-protokolla)
Connection (Yhteys)
WLAN
WLAN IP Protocol (Langattoman verkon IP-protokolla)
Parametri ilmoittaa, valitseeko käyttäjä (permanent/pysyvä) vai palvelin (dynaaminen) langattoman tulostuspalvelimen IP-osoitteen. Kun valittuna on dynaaminen vaihtoehto, parametri ilmoittaa menetelmät, joilla kyseinen tulostuspalvelin vastaanottaa IP-osoitteen palvelimelta.
Verkkoasetusten muutokset tulevat voimaan palauttamalla tulostuspalvelin alkuasetuksiinsa. (Katso Connection > Networks > Reset Network).
Hyväksytyt arvot:
ALL, GLEANING ONLY, RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^ND
Käytettävä SGD-komento:
wlan.ip.protocol
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Network Communications Setup (Verkkoviestinnän asetukset)
Wireless Setup (Langattoman kortin asennus)
Connection (Yhteys)
Wi-Fi
Wi-Fi IP Address (Langattoman verkon IP-osoite)
Connection (Yhteys)
WLAN
WLAN IP Address (WLAN-verkon IP-osoite)
Näytä ja tarvittaessa vaihda tulostimen langattoman verkon IP-osoite.
Tallenna asetuksen muutokset valitsemalla ensin kohdan Connection > Wi-Fi > Wi-Fi IP Protocol arvoksi
PERMANENT (PYSYVÄ)
ja nollaamalla sitten tulostuspalvelin (katso Connection > Networks > Reset Network).
Tallenna asetuksen muutokset valitsemalla ensin kohdan Connection > WLAN > WLAN IP Protocol arvoksi
PERMANENT (PYSYVÄ)
ja nollaamalla sitten tulostuspalvelin (katso Connection > Networks > Reset Network).
Hyväksytyt arvot:
000–255 kuhunkin kenttään
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^ND
Käytettävä SGD-komento:
wlan.ip.addr
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Network Communications Setup (Verkkoviestinnän asetukset)
Wireless Setup (Langattoman kortin asennus)
Connection (Yhteys)
WLAN
Wi-Fi Subnet (Wi-Fi-aliverkko)
Connection (Yhteys)
WLAN
WLAN Subnet (WLAN-aliverkko)
Näytä ja tarvittaessa vaihda tulostimen langattoman aliverkon peite.
Tallenna asetuksen muutokset valitsemalla ensin kohdan Connection > Wi-Fi > Wi-Fi IP Protocol arvoksi
PERMANENT (PYSYVÄ)
ja nollaamalla sitten tulostuspalvelin (katso Connection > Networks > Reset Network).
Tallenna asetuksen muutokset valitsemalla ensin kohdan Connection > WLAN > WLAN IP Protocol arvoksi
PERMANENT (PYSYVÄ)
ja nollaamalla sitten tulostuspalvelin (katso Connection > Networks > Reset Network).
Hyväksytyt arvot:
000–255 kuhunkin kenttään
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^ND
Käytettävä SGD-komento:
wlan.ip.netmask
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Network Communications Setup (Verkkoviestinnän asetukset)
Wireless Setup (Langattoman kortin asennus)
Connection (Yhteys)
WLAN
Wi-Fi Subnet (Wi-Fi-yhdyskäytävä)
Connection (Yhteys)
WLAN
WLAN Subnet (WLAN-yhdyskäytävä)
Näytä ja tarvittaessa vaihda langattoman yhdyskäytävän oletusarvoa.
Tallenna asetuksen muutokset valitsemalla ensin kohdan Connection > Wi-Fi > Wi-Fi IP Protocol arvoksi
PERMANENT (PYSYVÄ)
ja nollaamalla sitten tulostuspalvelin (katso Connection > Networks > Reset Network).
Tallenna asetuksen muutokset valitsemalla ensin kohdan Connection > WLAN > WLAN IP Protocol arvoksi
PERMANENT (PYSYVÄ)
ja nollaamalla sitten tulostuspalvelin (katso Connection > Networks > Reset Network).
Hyväksytyt arvot:
000–255 kuhunkin kenttään
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^ND
Käytettävä SGD-komento:
wlan.ip.gateway
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Network Communications Setup (Verkkoviestinnän asetukset)
Wireless Setup (Langattoman kortin asennus)
Connection (Yhteys)
Wi-Fi
Wi-Fi MAC Address (Langattoman verkon IP-osoite)
Connection (Yhteys)
WLAN
WLAN MAC Address (WLAN-verkon IP-osoite)
Näytä langattoman tulostuspalvelimen Media Access Control (MAC) -osoite. Arvo ei ole muokattavissa.
Käytettävä SGD-komento:
wlan.mac_addr
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Network Communications Setup (Verkkoviestinnän asetukset)
Wireless Setup (Langattoman kortin asennus)
Connection (Yhteys)
Wi-Fi
ESSID
Connection (Yhteys)
WLAN
ESSID
Extended Service Set Identification (ESSID) on käyttäjän langattoman verkon tunniste. Määritä nykyisen langattoman kokoonpanon ESSID.
Hyväksytyt arvot:
32-merkkinen aakkosnumeerinen merkkijono (oletus 125)
Käytettävä SGD-komento:
wlan.essid
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Network Communications Setup (Verkkoviestinnän asetukset)
Wireless Setup (Langattoman kortin asennus)
Connection (Yhteys)
Wi-Fi
Wi-Fi Security (Wi-Fi-suojaus)
Connection (Yhteys)
WLAN
WLAN Security (WLAN-suojaus)
Valitse langattomassa verkossa käytettävä suojaustyyppi.
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^WX
Käytettävä SGD-komento:
wlan.security
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Network Communications Setup (Verkkoviestinnän asetukset)
Wireless Setup (Langattoman salauksen asennus)
Connection (Yhteys)
Wi-Fi
Wi-Fi Band (Wi-Fi-kaista)
Connection (Yhteys)
WLAN
WLAN Band (WLAN-kaista)
Aseta haluttu Wi-Fi-yhteyden kaista.
Hyväksytyt arvot:
2,4, 5, Ei mitään
Käytettävä SGD-komento:
wlan.band_preference
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Network Communications (Verkkoviestintä)
Wireless Setup (Langattoman kortin asennus)
Connection (Yhteys)
Wi-Fi
Wi-Fi Country Code (Wi-Fi -maakoodi)
Connection (Yhteys)
WLAN
WLAN Country Code (WLAN -maakoodi)
Maakoodi määrittää sääntelymaan, jota varten langaton radio on kulloinkin määritetty.
Maakoodien luettelo on tulostinkohtainen ja määräytyy tulostimen mallin ja sen langattoman radion määritysten mukaan. Luetteloa voidaan muuttaa, siihen voidaan tehdä lisäyksiä tai poistoja laiteohjelmistopäivitysten yhteydessä ilman erillistä ilmoitusta.
Määritä omassa tulostimessa käytettävissä olevat maakoodit antamalla
! U1 getvar "wlan"
-komento, joka palauttaa kaikki WLAN-asetuksiin liittyvät komennot. Etsi tuloksista
wlan.country.code
-komento ja katso tulostimelle saatavilla olevat maakoodit.
Käytettävä SGD-komento:
wlan.country_code
Connection (Yhteys)
Bluetooth
Bluetooth
Valitse, onko tulostin löydettävissä Bluetooth-laiteparin muodostamista varten.
Hyväksytyt arvot:
ON – ottaa käyttöön Bluetooth-radion.
OFF – poistaa Bluetooth-radion käytöstä.
Käytettävä SGD-komento:
bluetooth.enable
Connection (Yhteys)
Bluetooth
Bluetooth Discovery (Bluetooth-näkyvyys)
Valitse, onko tulostin löydettävissä Bluetooth-laiteparin muodostamista varten.
Hyväksytyt arvot:
ON – ottaa käyttöön Bluetooth-hakutilan.
OFF – poistaa Bluetooth-hakutilan käytöstä.
Käytettävä SGD-komento:
bluetooth.discoverable
Connection (Yhteys)
Bluetooth
Friendly Name (Kutsumanimi)
Komento asettaa palvelun etsinnässä käytettävän kutsumanimen. Muutokset tulevat voimaan joko sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen tai antamalla
device.reset
-komento (katso Connection > Networks > Reset Network).
Jos kutsumanimeä ei aseteta, oletusasetus on tulostimen sarjanumero.
Hyväksytyt arvot:
17-merkkinen tekstimerkkijono
Käytettävä SGD-komento:
bluetooth.friendly_name
Connection (Yhteys)
Bluetooth
Minimum Security Mode (Minimisuojaustila)
Tämä tulostimen asetusparametri määrittää Bluetoothin minimisuojaustilan. Minimisuojaustilassa on erilaisia suojaustasoja tulostimen radion version ja tulostimen laiteohjelmiston mukaan. Katso lisätietoja Zebra Programming Guide -oppaasta osoitteessa zebra.com/manuals.
Hyväksytyt arvot:
1, 2, 3, 4
Käytettävä SGD-komento:
bluetooth.minimum_security_mode
Connection (Yhteys)
Bluetooth
Specification Version (Määritysversio)
Parametri, joka näyttää Bluetooth-kirjaston versionumeron.
Käytettävä SGD-komento:
bluetooth.version
Connection (Yhteys)
Bluetooth
MAC Address (MAC-osoite)
Parametri, joka näyttää Bluetooth-laitteen osoitteen.
Käytettävä SGD-komento:
bluetooth.address
Connection (Yhteys)
Bluetooth
Bluetooth Auth. (Bluetooth-tunnistus) PIN-koodi
Aseta PIN-koodi, jota käytetään, kun Bluetooth-tunnistus on käytössä.
Käytettävä SGD-komento:
bluetooth.bluetooth_pin
(PIN-koodin asettaminen)
bluetooth.authentication
(tunnistuksen ottaminen käyttöön)
Connection (Yhteys)
Bluetooth
Bluetooth Bonding (Bluetooth-yhteyksien säilyttäminen)
Määrittää, säilyttääkö Bluetooth-pino linkkiavaimet vai tallentaako se ne laitteille, jotka muodostavat yhteyden tulostimeen.
Hyväksytyt arvot:
ON – ottaa Bluetooth-yhteyksien säilyttämisen käyttöön.
OFF – poistaa Bluetooth-yhteyksien säilyttämisen käytöstä.
Käytettävä SGD-komento:
bluetooth.bonding