Storage (Tallennustila) - valikko
Storage (Tallennustila) - valikko

Storage (Tallennustila) - valikko

Valikkonäytön teksti
Valikkovaihtoehdon kuvaus
Storage (Tallennustila)
USB
Copy: Files to USB (Kopioi: Tiedostot USB-asemaan)
Valitse tulostimesta tiedostot, jotka tallennetaan USB-asemaan.
Tiedostojen kopioiminen tulostimesta USB-asemaan:
 1. Aseta USB-asema tulostimen USB-isäntäporttiin.
  Tulostin näyttää kaikki käytettävissä olevat tiedostot.
 2. Valitse haluttujen tiedostojen ruudut.
  Select All (Valitse kaikki)
  on myös käytettävissä.
 3. Kopioi valitut tiedostot valitsemalla valintamerkki.
Käytettävä SGD-komento:
usb.host.write_list
Storage (Tallennustila)
USB
Copy: Files to Printer (Kopioi: Tiedostot tulostimeen)
Valitse tiedostot, jotka kopioidaan USB-asemasta tulostimeen.
Tiedostojen kopioiminen USB-asemasta tulostimeen:
 1. Aseta USB-asema tulostimen USB-isäntäporttiin.
  Tulostin näyttää kaikki käytettävissä olevat tiedostot.
 2. Valitse haluttujen tiedostojen ruudut.
  Select All (Valitse kaikki)
  on myös käytettävissä.
 3. Kopioi valitut tiedostot valitsemalla valintamerkki.
Käytettävä SGD-komento:
usb.host.read_list
Storage (Tallennustila)
USB
Copy: (Kopioi: Kokoonpano USB-asemaan)
Kopioi tällä toiminnolla tulostimen kokoonpanotiedot USB-massamuistilaitteeseen, kuten USB-asemaan, joka on liitetty johonkin tulostimen USB-isäntäporteista. Tämä tuo tiedot saataville ilman, että tarvitsee tulostaa fyysisiä etikettejä.
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^HH
– Palauttaa tulostimen kokoonpanotiedot, jotka on palautettu isäntäkoneeseen.
Tulostimen verkkosivu:
Printer Home Page (Tulostimen aloitussivu)
View Printer Configuration (Näytä tulostimen kokoonpano)
(tulostimen kokoonpanotietojen katseleminen selaimessa)
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Print Listings on Label (Tulosta luettelo etiketille)
(kokoonpanotietojen tulostaminen etiketeille)
Storage (Tallennustila)
USB
Print: From USB (Tulosta: USB-asemasta)
Valitse tiedostot, jotka tulostetaan USB-asemasta.
Tiedostojen tulostaminen USB-asemasta:
 1. Aseta USB-asema tulostimen USB-isäntäporttiin.
  Tulostin näyttää kaikki käytettävissä olevat tiedostot.
 2. Valitse haluttujen tiedostojen ruudut.
  Select All (Valitse kaikki)
  on myös käytettävissä.
 3. Tulosta valitut tiedostot valitsemalla valintamerkki.
Käytettävä SGD-komento:
usb.host.read_list
Storage (Tallennustila)
Print Asset Lists (Tulosta resurssiluettelot)
Tulosta määritetyt tiedot yhdelle tai useammalle etiketille.
Hyväksytyt arvot:
Formats (Mallit) – Tulostaa käytettävissä olevat mallit, jotka on tallennettu tulostimen RAM-muistiin, Flash-muistiin tai valinnaiselle muistikortille.
Images (Kuvat) – Tulostaa käytettävissä olevat kuvat, jotka on tallennettu tulostimen RAM-muistiin, Flash-muistiin tai valinnaiselle muistikortille.
Fonts (Kirjasimet) – Tulostaa kaikki tulostimessa käytettävissä olevat fontit, mukaan lukien tulostimen vakiofontit sekä valinnaiset fontit. Fontit voivat olla tallennettuina RAM- tai Flash-muistiin.
Barcodes (Viivakoodit) – Tulostaa tulostimessa käytettävissä olevat viivakoodit. Viivakoodit voivat olla tallennettuina RAM- tai Flash-muistiin.
All (Kaikki) – Tulostaa edelliset etiketit sekä tulostimen kokoonpanoetiketin ja verkon kokoonpanoetiketin.
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^WD
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Print Listings on Label (Tulosta luettelo etiketille)