System (Järjestelmä) -valikko
System (Järjestelmä) -valikko

System (Järjestelmä) -valikko

Valikkonäytön teksti
Valikkovaihtoehdon kuvaus
System (Järjestelmä)
Language (Kieli)
Vaihda tarvittaessa tulostimen näyttämä kieli. Tämä muutos vaikuttaa sanoihin, jotka näkyvät seuraavissa:
 • aloitusnäyttö
 • käyttövalikot
 • virheilmoitukset
 • tulostimen kokoonpanoetiketti, verkon kokoonpanoetiketti ja muut etiketit, jotka voi valita tulostettaviksi käyttövalikoiden kautta
Hyväksytyt arvot:
ENGLANTI, ESPANJA, RANSKA, SAKSA, ITALIA, NORJA, PORTUGALI, RUOTSI, TANSKA, HOLLANTI, SUOMI, TŠEKKI, JAPANI, KOREA, ROMANIA, VENÄJÄ, PUOLA, YKSINKERTAISTETTU KIINA, PERINTEINEN KIINA
Tämän parametrin valinnat näkyvät kyseisillä kielillä, jotta sinun on helpompi valita se, jota osaat lukea.
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^KL
Käytettävä SGD-komento:
display.language
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
General Setup (Yleiset asetukset)
Language (Kieli)
System (Järjestelmä)
Program Language (Ohjelmointikieli)
Diagnostic Mode (Vianmääritystila)
Käyttämällä tätä vianmääritystyökalua saat tulostimen tulostamaan heksadesimaaliarvot kaikista tulostimen vastaanottamista tiedoista. (Lisätietoja on kohdassa Tiedonsiirron vianmääritystilan käyttäminen.)
Hyväksytyt arvot:
DISABLED (Poissa käytöstä), ENABLED (Käytössä)
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
~JD
ottaa käyttöön
~JE
poistaa käytöstä
Käytettävä SGD-komento:
device.diagnostic_print
Ohjaustaulun näppäimet:
Pidä
PAUSE (Tauko)
- ja
FEED (Syötä)
-painikkeita painettuina kahden sekunnin ajan, kun tulostin on Valmis-tilassa.
System (Järjestelmä)
Program Language (Ohjelmointikieli)
Virtual Device (Virtuaalilaite)
Jos tulostimeen on asennettu virtuaalilaitesovelluksia, voit katsella niitä, poistaa niitä käytöstä tai ottaa niitä käyttöön tässä käyttövalikossa.
Lisätietoja virtuaalilaitteista saat kyseisen virtuaalilaitteen käyttöoppaasta tai ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.
System (Järjestelmä)
Program Language (Ohjelmointikieli)
ZBI
Zebra Basic Interpreter (ZBI 2.0™) on ohjelmoinnin lisävaruste, jonka voi ostaa tulostinta varten. Jos haluat ostaa tämän lisävarusteen, pyydä lisätietoja Zebra-jälleenmyyjältä.
Jos ZBI-ohjelmia on ladattu tulostimeen, voit valita jonkin niistä suoritettavaksi käyttämällä tätä valikkokohdetta. Jos tulostimessa ei ole ohjelmaa, luettelossa lukee NONE (Ei mitään).
Kun ZBI-ohjelmia on ladattu, mutta mitkään niistä eivät ole käynnissä, tulostin näyttää kaikki käytettävissä olevat ohjelmat. Voit suorittaa jonkin niistä valitsemalla
Run (Suorita)
(korostettu valkoisella) ohjelman alapuolelta.
Kun ohjelma on käynnissä, vain kyseinen ohjelma näkyy luettelossa. Lopeta ohjelma valitsemalla
Stop (Pysäytä)
(korostettu valkoisella).
Käytettävä SGD-komento:
zbi.key
(määrittää, onko ZBI 2.0 -lisävaruste käytössä vai poissa käytöstä tulostimessa)
System (Järjestelmä)
Settings (Asetukset)
Display Time Format (Näyttöajan muoto)
Valitse tulostimen käyttämä ajan muoto.
Hyväksytyt arvot:
12-Hour (12 h), 24-Hour (24 h)
Käytettävä SGD-komento:
device.idle_display_value
System (Järjestelmä)
Settings (Asetukset)
Password Level (Salasanataso)
Valitse salasanasuojauksen taso käyttövalikon kohteille.
Hyväksytyt arvot:
Selected (Valitut), All (Kaikki), None (Ei mikään)
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^KP
(tulostimen salasanan vaihtaminen)
System (Järjestelmä)
Settings (Asetukset)
Set Password (Aseta salasana)
Määritä uusi tulostimen salasana edellisen parametrin suojaamille valikkokohteille. Tulostimen oletussalasana on
1234
.
Hyväksytyt arvot:
Numerot 0–9
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^KP
System (Järjestelmä)
Settings (Asetukset)
Power Up Action (Käynnistystoiminto)
Määritä toimi, jonka tulostin suorittaa käynnistystoiminnon aikana.
Hyväksytyt arvot:
CALIBRATE (Kalibroi) – Säätää antureiden tasot ja raja-arvot, määrittää etiketin pituuden ja syöttää etikettinauhan seuraavaan välikohtaan.
FEED (Syötä) – Syöttää etiketit ensimmäiseen kohdistuskohtaan.
LENGTH (Pituus) – Määrittää etiketin pituuden käyttämällä nykyisiä anturin arvoja ja syöttää etikettinauhan seuraavaan välikohtaan.
NO MOTION (Ei liikettä) – Pyytää, että tulostin ei liikuta etikettinauhaa. Sinun on varmistettava käsin, että välikohta on asetettu oikein, tai asetettava seuraava välikohta painamalla syöttöpainiketta.
SHORT CAL (Lyhyt kal.) – Määrittää etikettinauhan ja välikohtien raja-arvot säätämättä anturin vahvistusta, määrittää etiketin pituuden ja syöttää etikettinauhan seuraavaan välikohtaan.
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^MF
Käytettävä SGD-komento:
ezpl.power_up_action
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Calibration (Kalibrointi)
System (Järjestelmä)
Settings (Asetukset)
Head Close Action (Pään sulkutoiminto)
Määritä toimi, jonka tulostin suorittaa, kun suljet tulostuspään.
Hyväksytyt arvot:
CALIBRATE (Kalibroi) – Säätää antureiden tasot ja raja-arvot, määrittää etiketin pituuden ja syöttää etikettinauhan seuraavaan välikohtaan.
FEED (Syötä) – Syöttää etiketit ensimmäiseen kohdistuskohtaan.
LENGTH (Pituus) – Määrittää etiketin pituuden käyttämällä nykyisiä anturin arvoja ja syöttää etikettinauhan seuraavaan välikohtaan.
NO MOTION (Ei liikettä) – Pyytää, että tulostin ei liikuta etikettinauhaa. Sinun on varmistettava käsin, että välikohta on asetettu oikein, tai asetettava seuraava välikohta painamalla syöttöpainiketta.
SHORT CAL (Lyhyt kal.) – Määrittää etikettinauhan ja välikohtien raja-arvot säätämättä anturin vahvistusta, määrittää etiketin pituuden ja syöttää etikettinauhan seuraavaan välikohtaan.
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^MF
Käytettävä SGD-komento:
ezpl.head_close_action
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Calibration (Kalibrointi)
System (Järjestelmä)
Settings (Asetukset)
Screen Calibration (Näytön kalibrointi)
Kalibroi näyttö koskettamalla kutakin hiusristikkoa.
System (Järjestelmä)
Settings (Asetukset)
Restore Defaults (Palauta oletusarvot)
Palauta tietty tulostin, tulostuspalvelin ja verkkoasetukset takaisin tehdasasetuksiin. Ole varovainen, kun lataat oletusarvoja, sillä sinun on ladattava uudelleen kaikki asetukset, joita muutit käsin. Tämä valikkokohde on käytettävissä kahdessa käyttövalikossa, ja kullekin on eri oletusarvot.
Hyväksytyt arvot:
PRINTER (Tulostin) – Palauttaa kaikki muut tulostimen asetukset verkkoasetuksia lukuun ottamatta tehdasasetuksiin. Ole varovainen, kun lataat oletusarvoja, sillä sinun on ladattava uudelleen kaikki asetukset, joita muutit käsin.
NETWORK (Verkko) – Alustaa uudelleen tulostimen langallisen tai langattoman tulostuspalvelimen. Jos käytössä on langaton tulostuspalvelin, tulostin myös liittyy uudelleen langattomaan verkkoosi.
LAST SAVED (Viim. tallenn.) – Lataa viimeisimmän pysyvän tallennuksen asetukset.
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
PRINTER (Tulostin) –
^JUF
NETWORK (Verkko) –
^JUN
LAST SAVED (Viim. tallenn.) –
^JUR
Ohjaustaulun näppäimet:
PRINTER (Tulostin) – Pidä
FEED (Syötä)
- ja
PAUSE (Tauko)
-painikkeita painettuina tulostimen käynnistyksen aikana, jotta tulostimen parametrit palautetaan tehdasasetuksiin.
NETWORK (Verkko) – Pidä
CANCEL (Peruuta)
- ja
PAUSE (Tauko)
-painikkeita painettuina tulostimen käynnistyksen aikana, jotta verkon parametrit palautetaan tehdasasetuksiin.
LAST SAVED (Viim. tallenn.) – Ei ole
Tulostimen verkkosivu:
PRINTER (Tulostin) –
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Restore Default Configuration (Palauta oletuskokoonpano)
NETWORK (Verkko) –
Print Server Settings (Tulostuspalvelimen asetukset)
Reset Print Server (Nollaa tulostuspalvelin)
LAST SAVED (Viim. tallenn.) –
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Restore Saved Configuration (Palauta tallennettu kokoonpano)
System (Järjestelmä)
Settings (Asetukset)
Print: System Settings (Tulosta: Järjestelmäasetukset)
Tulostaa tulostimen kokoonpanoetiketin. Seuraava on mallietiketti.
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
~WC
Ohjaustaulun näppäimet:
Tee jompikumpi seuraavista:*
 • Pidä
  CANCEL (Peruuta)
  -painiketta painettuna tulostimen käynnistyksen aikana. (Aiemmin CANCEL-testi.)
 • Pidä
  FEED (Tauko)
  - ja
  CANCEL (Syötä)
  -painikkeita painettuina kahden sekunnin ajan, kun tulostin on Valmis-tilassa.
* Tulostaa tulostimen kokoonpanoetiketin ja verkon kokoonpanoetiketin.
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Print Listings on Label (Tulosta luettelo etiketille)
*
* Tulostaa tulostimen kokoonpanoetiketin ja verkon kokoonpanoetiketin.
System (Järjestelmä)
Energy Saving (Virransäästö)
Energy Star
Kun Energy Star -tila on otettu käyttöön, tulostin siirtyy lepotilaan aikakatkaisuajan jälkeen ja vähentää näin virrankulutusta. Palauta tulostin takaisin aktiiviseen tilaan painamalla mitä tahansa ohjaustaulun painiketta.
Hyväksytyt arvot:
ON (Päällä), OFF (Pois)
Käytettävä SGD-komento:
power.energy_star.enable
power.energy_star_timeout
(käyttämättömyysajan määrittäminen ennen Energy Star -tilan käynnistämistä)