Automaattisen kalibroinnin suorittaminen
Automaattisen kalibroinnin suorittaminen

Automaattisen kalibroinnin suorittaminen

Tulostin voidaan asettaa suorittamaan kalibrointi automaattisesti (
CALIBRATE
) tai lyhyesti (
SHORT CAL
) käyttämällä
POWER UP ACTION
- tai
HEAD CLOSE ACTION
-parametreja.
  • CALIBRATE
    – Säätää antureiden tasot ja raja-arvot, määrittää etiketin pituuden ja syöttää etikettinauhan seuraavaan välikohtaan.
  • SHORT CAL
    – Määrittää etikettinauhan ja välikohtien raja-arvot säätämättä anturin vahvistusta, määrittää etiketin pituuden ja syöttää etikettinauhan seuraavaan välikohtaan.
Lisätietoja löytyy kohdista Käynnistystoiminto ja Pään sulkutoiminto.