Anturien manuaalisen kalibroinnin suorittaminen
Anturien manuaalisen kalibroinnin suorittaminen
View content for :
Product:

Anturien manuaalisen kalibroinnin suorittaminen

Jos tulostuksessa ilmenee ongelmia, tulostin voidaan joutua kalibroimaan manuaalisesti.
 1. Valitse
  Print (Tulosta)
  Sensors (Anturit)
  Manual Calibration (Manuaalinen kalibrointi)
  .
 2. Valitse
  Start Calibration (Aloita kalibrointi)
  .
 3. Noudata kalibrointimenettelyn vaiheita kehotteiden mukaisesti.
  Noudata kalibrointiohjetta tarkasti.
  • Siirry seuraavaan kehotteeseen valitsemalla
   Next (Seuraava)
   .
  • Kalibrointiprosessi voidaan peruuttaa painamalla ohjauspaneelin
   CANCEL
   -painiketta ja pitämällä se alhaalla missä tahansa toimenpiteen vaiheessa.
  ZT231-etikettinauhan kalibrointijärjestys
 4. Kalibroinnin jälkeen poistu taukotilasta ja ota tulostus käyttöön painamalla
  PAUSE
  -painiketta.