Tulostimen osien kierrättäminen
Tulostimen osien kierrättäminen

Tulostimen osien kierrättäminen

Älä heitä tuotetta sekajätteeseen
Suurin osa tämän tulostimen osista on kierrätettäviä. Tulostimen päälogiikkakortissa voi olla akku, joka on hävitettävä asianmukaisesti.
Älä heitä mitään tulostimen osia sekajätteeseen. Hävitä akku paikallisten määräysten mukaisesti ja kierrätä muut tulostimen osat paikallisten säädösten mukaisesti. Lisätietoja on kohdassa zebra.com/environment.