Käytetyn värinauhan poistaminen
Käytetyn värinauhan poistaminen

Käytetyn värinauhan poistaminen

Käytetty värinauha on poistettava värinauhan kiristyspuolasta vähintään aina, kun värinauha vaihdetaan.
Jos värinauhan leveys on puolet tai vähemmän tulostuspään leveydestä, poista käytetty värinauha aina, kun asetat uuden etikettinauharullan. Tämä varmistaa, että värinauhan kiristyspuolan epätasainen paine ei häiritse puolan värinauhan vapautustankoja.
Käytetty värinauha poistetaan seuraavasti:
 1. Onko värinauha loppunut?
  Jos värinauha...
  Toiminta
  loppui.
  Jatka vaiheesta 2.
  ei loppunut.
  Leikkaa tai repäise värinauha ennen värinauhan kiristyspuolaa.
  Älä leikkaa värinauhan kiristyspuolalla olevaa värinauhaa. Puola saattaa tällöin vaurioitua.
 2. Pidä värinauhan kiristyspuolasta kiinni ja käännä värinauhan vapautusnuppia vasemmalle, kunnes se pysähtyy.
  Värinauhan vapautustangot kääntyvät alas, jolloin puola vapauttaa käytetyn värinauhan.
 3. Kun värinauhan vapautustangot ovat kääntyneet alas, jos mahdollista, käännä värinauhan kiristyspuolaa kokonainen kierros oikealle, jotta puolalla oleva värinauha löystyy.
 4. Vedä käytetty värinauha pois puolasta ja hävitä se.