Ohjatun tulostimen asennuksen suorittaminen
Ohjatun tulostimen asennuksen suorittaminen

Ohjatun tulostimen asennuksen suorittaminen

 1. Jätä ohjainten asennusohjelman viimeisessä näytössä
  Run the Printer Installation Wizard (Suorita ohjattu tulostimen asennus)
  valituksi ja valitse
  Finish (Valmis)
  .
  Ohjattu tulostimen asennus tulee näkyviin.
 2. Valitse
  Seuraava (Next)
  .
 3. Valitse
  Install Printer Driver (Asenna tulostinohjain)
  .
  Käyttöoikeussopimus tulee näkyviin.
 4. Lue ja hyväksy käyttöoikeussopimuksen ehdot ja valitse sitten
  Next (Seuraava)
  .
 5. Valitse tiedonsiirtovaihtoehto, jonka haluat määrittää tulostimelle:
  • Network Port (Verkkoportti) – Kun asennetaan tulostimia Ethernet (LAN)- tai langattomalla (Wi-Fi) verkkoyhteydellä. Odota, että ohjain etsii lähiverkostasi laitteet, ja noudata kehotteita. Jos tarpeen, katso ohjeet arvojen määrittämiseen kohdasta Yhteyden luominen verkkoon tulostimen Ethernet-portin kautta tai Tulostimen yhdistäminen langattomaan verkkoon.
  • USB Port (USB-portti) – Kun asennetaan tulostimia, jotka on liitetty USB-kaapelilla. Yhdistä tulostin tietokoneeseen kohdan Tietokoneeseen yhdistäminen käyttämällä tulostimen USB-porttia ohjeiden mukaisesti. Jos tulostin on jo yhdistetty ja siihen on kytketty virta, sinun on ehkä irrotettava USB-kaapeli ja asennettava se uudelleen. Ohjain etsii automaattisesti yhdistetyn tulostimen mallin.
  • Bluetooth Port (Bluetooth-portti) – Kun asennetaan tulostimia Bluetooth-yhteydellä. Ei koske tätä tulostinta.
  • Other (Muu) – Kun asennuksessa käytetään toisentyyppistä kaapelia, kuten rinnakkaiskaapelia (LPT) tai sarjakaapelia (COM). Muita määrityksiä ei tarvita.
 6. Valitse pyydettäessä tulostimen malli ja tarkkuus.
  Malli ja tarkkuus ovat tulostimen osanumerotarrassa, joka on yleensä etikettinauhan ripustimen alapuolella. Tiedot ovat seuraavassa muodossa:
  Part Number: XXXXXxY – xxxxxxxx
  jossa
  XXXXX
  = tulostimen malli, ja
  Y
  = tulostimen tarkkuus (
  2
  = 203 dpi,
  3
  = 300 dpi,
  6
  = 600 dpi).
  Esimerkiksi osanumero
  ZT411x3 – xxxxxxxx
  ,
  ZT411
  tarkoittaa, että tulostimen malli on ZT411, ja
  3
  tarkoittaa, että tulostuspään tarkkuus on 300 dpi.