Leikkuritilan tai viivästetyn leikkauksen tilan käyttäminen
Leikkuritilan tai viivästetyn leikkauksen tilan käyttäminen

Leikkuritilan tai viivästetyn leikkauksen tilan käyttäminen

 1. Jos et ole vielä noudattanut kohdan Etikettinauhan asettaminen tulostimeen ohjeita, tee niin.
 2. Avaa tulostuspääyksikkö kiertämällä tulostuspään avausvipua ylöspäin.
 3. Vedä etikettinauhan ohjain kokonaan ulos.
  KUUMA PINTA!
  Tulostuspää voi olla kuuma ja se voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Anna tulostuspään jäähtyä.
 4. Vie etikettinauha syöttöripustimesta (1) kiristystelayksikön alta (2), etikettinauhan anturin läpi (3) ja tulostuspääyksikön alta (4). Liu'uta etikettinauhaa taaksepäin, kunnes se koskettaa etikettinauhan anturin takareunaa.
  Leikkurin terä on terävä. ÄLÄ kosketa terää äläkä hieraise sormiasi siihen.
 5. Vie etikettinauha leikkurin läpi
 6. Siirrä etikettinauhan ohjainta siten, että se koskettaa etikettinauhan reunaa.
 7. Vaatiiko käyttämäsi etikettinauha värinauhan tulostusta varten? Jos et ole varma, katso Värinauha.
  Jos käytössä on…
  Toiminta...
  Suoralämpöetikettinauha (värinauhaa ei tarvita)
  Jatka vaiheesta 8.
  Lämpösiirtoetikettinauha (värinauha tarvitaan)
  Jos et ole vielä lisännyt tulostimeen värinauhaa, tee niin. Katso Värinauhan asettaminen. Jatka vaiheesta 8.
 8. Kierrä tulostuspään avausvipua alaspäin, kunnes se lukitsee tulostuspään paikalleen.
 9. Sulje etikettinauhan luukku.
 10. Määritä tulostimeen asianmukainen keräystapa (lisätietoja on kohdassa Print > Label Position > Collection Method (Tulosta > Etiketin paikka > Keräystapa)).
 11. Poistu taukotilasta ja ota tulostus käyttöön painamalla
  PAUSE (Tauko)
  -painiketta.
  Asetuksista riippuen tulostin saattaa suorittaa etikettien kalibroinnin tai syöttää etiketin.
 12. Saat parhaat tulokset kalibroimalla tulostimen (katso Väri- ja etikettinauhan paikoitusanturin kalibrointi).
 13. Tarkista, että tulostin pystyy tulostamaan kokoonpanoetiketin, pitämällä
  FEED (Syötä)
  - ja
  CANCEL (Peruuta)
  -painikkeita painettuina kahden sekunnin ajan.
Etikettinauhan lisäys leikkuritilassa on suoritettu.