Irrotustilan käyttäminen (taustapaperin kiristyksellä tai ilman)
Irrotustilan käyttäminen (taustapaperin kiristyksellä tai ilman)

Irrotustilan käyttäminen (taustapaperin kiristyksellä tai ilman)

 1. Jos et ole vielä noudattanut osan Etikettinauhan asettaminen tulostimeen ohjeita, tee niin.
 2. Avaa tulostuspääyksikkö kiertämällä tulostuspään avausvipua ylöspäin.
 3. Vedä etikettinauhan ohjain kokonaan ulos.
 4. Avaa irrotusyksikkö työntämällä irrotusmekanismin vapautusvipua alaspäin.
  KUUMA PINTA!
  Tulostuspää voi olla kuuma ja se voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Anna tulostuspään jäähtyä.
 5. Vie etikettinauha syöttöripustimesta (1) kiristystelayksikön alta (2), etikettinauhan anturin läpi (3) ja tulostuspääyksikön alta (4). Liu'uta etikettinauhaa taaksepäin, kunnes se koskettaa etikettinauhan anturin takareunaa.
 6. Vedä etikettinauhaa tulostimesta noin 500 mm (18 tuumaa). Irrota paljastuneen etikettinauhan etiketit ja heitä ne pois, jotta vain taustapaperi jää jäljelle.
 7. Vie taustapaperi irrotusyksikön takaa. Tarkista, että taustapaperin pää on kirjoittimen ulkopuolella.
 8. Suorita tämä vaihe vain, jos haluat käyttää irrotustilaa taustapaperin kiristyksen kanssa. Tulostimessa on oltava taustapaperin kiristyksen lisävaruste tai kelauslisävaruste asennettuna. Noudata tulostimen lisävarusteen ohjeita. (Jos et käytä taustapaperin kiristystä, ohita tämä vaihe ja jatka vaiheeseen 9.)
  a. Pujota taustapaperi irrotusyksikön alapuolella olevaan rakoon.
  Jos käytössä on kelauslisävaruste...
  Jos käytössä on taustapaperin kiristyksen lisävaruste...
  b. Vie taustapaperi etikettinauhan kohdistustelan alta (1).
  Liu'uta taustapaperi taustapaperin kiristyspuolan rakoon (1).
  c. Löysää kelauksen etikettinauhan ohjaimen sormiruuvia.
  Työnnä taustapaperia taaksepäin, kunnes se koskettaa taustapaperin kiristyspuolayksikön takalevyä.
  d. Vedä kelauksen etikettinauhan ohjain kokonaan ulos ja käännä se alas.
  Kierrä taustapaperi taustapaperin kiristyspuolan ympärille ja kiristä taustapaperi kääntämällä puolaa vastapäivään.
  Taustapaperin kiristyksen lisävarusteen osalta taustapaperin lisäys on suoritettu. Jatka vaiheesta 9.
  e. Liu’uta tyhjä hylsy takaisinkelauspuolaan.
  f. Kierrä taustapaperi hylsyn ympärille kuvan mukaisesti ja kiristä etikettinauha kääntämällä takaisinkelauspuolaa.
  Varmista, että etikettinauhan reuna on tasan takaisinkelauspuolan takalevyn kanssa.
  g. Käännä kelauksen etikettinauhan ohjain ylös ja liu’uta sitä, kunnes se koskettaa taustapaperia.
  h. Kiristä kelauksen etikettinauhan ohjaimen sormiruuvi.
  i. Taustapaperin lisäys on suoritettu. Jatka vaiheesta 9.
 9. Sulje irrotusyksikkö käyttämällä irrotusmekanismin vapautusvipua.
 10. Siirrä etikettinauhan ohjainta siten, että se koskettaa etikettinauhan reunaa.
 11. Vaatiiko käyttämäsi etikettinauha värinauhan tulostusta varten? Jos et ole varma, katso Värinauha.
  Jos käytössä on…
  Toiminta...
  Suoralämpöetikettinauha (värinauhaa ei tarvita)
  Jatka vaiheesta 12.
  Lämpösiirtoetikettinauha (värinauha tarvitaan)
  1. Jos et ole vielä lisännyt tulostimeen värinauhaa, tee niin. (Katso Värinauhan asettaminen.)
  2. Jatka vaiheesta 12.
 12. Kierrä tulostuspään avausvipua alaspäin, kunnes se lukitsee tulostuspään paikalleen.
 13. Sulje etikettinauhan luukku.
 14. Määritä tulostimeen asianmukainen keräystapa (katso Print > Label Position > Collection Method (Tulosta > Etiketin paikka > Keräystapa)).
 15. Poistu taukotilasta ja ota tulostus käyttöön painamalla
  PAUSE (Tauko)
  -painiketta.
  Asetuksista riippuen tulostin saattaa suorittaa etikettien kalibroinnin tai syöttää etiketin.
 16. Saat parhaat tulokset kalibroimalla tulostimen (katso Väri- ja etikettinauhan paikoitusanturin kalibrointi).
 17. Tarkista, että tulostin pystyy tulostamaan kokoonpanoetiketin, pitämällä
  FEED (Syötä)
  - ja
  CANCEL (Peruuta)
  -painikkeita painettuina kahden sekunnin ajan.
Etikettinauhan lisäys irrotustilassa on suoritettu.