Kelaustilan käyttäminen
Kelaustilan käyttäminen

Kelaustilan käyttäminen

 1. Jos et ole vielä noudattanut kohdan Etikettinauhan asettaminen tulostimeen ohjeita, tee niin.
 2. Avaa tulostuspääyksikkö kiertämällä tulostuspään avausvipua ylöspäin.
 3. Vedä etikettinauhan ohjain kokonaan ulos.
  KUUMA PINTA!
  Tulostuspää voi olla kuuma ja se voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Anna tulostuspään jäähtyä.
 4. Vie etikettinauha syöttöripustimesta (1) kiristystelayksikön alta (2), etikettinauhan anturin läpi (3) ja tulostuspääyksikön alta (4). Liu'uta etikettinauhaa taaksepäin, kunnes se koskettaa etikettinauhan anturin takareunaa.
 5. Vedä etikettinauhaa tulostimesta noin 500 mm (18 tuumaa).
 6. Vie etikettinauha irrotusyksikön yli.
 7. Pujota etikettinauha irrotusyksikön alapuolella olevaan rakoon.
 8. Vie etikettinauha etikettinauhan kohdistustelan alta.
 9. Löysää kelauksen etikettinauhan ohjaimen sormiruuvia.
 10. Vedä kelauksen etikettinauhan ohjain kokonaan ulos ja käännä se alas.
 11. Liu’uta tyhjä hylsy takaisinkelauspuolaan.
 12. Kierrä etikettinauha hylsyn ympärille kuvan mukaisesti ja kiristä etikettinauha kääntämällä takaisinkelauspuolaa. Varmista, että etikettinauhan reuna on tasan takaisinkelauspuolan takalevyn kanssa.
 13. Käännä kelauksen etikettinauhan ohjain ylös ja liu’uta sitä, kunnes se koskettaa etikettinauhaa.
 14. Kiristä kelauksen etikettinauhan ohjaimen sormiruuvi.
 15. Siirrä etikettinauhan ohjainta siten, että se koskettaa etikettinauhan reunaa.
 16. Vaatiiko käyttämäsi etikettinauha värinauhan tulostusta varten? Jos et ole varma, katso Värinauha.
  Jos käytössä on…
  Toiminta...
  Suoralämpöetikettinauha (värinauhaa ei tarvita)
  Jatka vaiheesta 17.
  Lämpösiirtoetikettinauha (värinauha tarvitaan)
  1. Jos et ole vielä lisännyt tulostimeen värinauhaa, tee niin. (Katso Värinauhan asettaminen.)
  2. Jatka vaiheesta 17.
 17. Kierrä tulostuspään avausvipua alaspäin, kunnes se lukitsee tulostuspään paikalleen.
 18. Sulje etikettinauhan luukku ja kelaustoiminnon alaluukku.
 19. Määritä tulostin kelaustilaan. (Lisätietoja on kohdassa Print > Label Position > Collection Method (Tulosta > Etiketin paikka > Keräystapa).)
 20. Poistu taukotilasta ja ota tulostus käyttöön painamalla
  PAUSE (Tauko)
  -painiketta.
  Asetuksista riippuen tulostin saattaa suorittaa etikettien kalibroinnin tai syöttää etiketin.
 21. Saat parhaat tulokset kalibroimalla tulostimen. (Katso Väri- ja etikettinauhan paikoitusanturin kalibrointi.)
 22. Tarkista, että tulostin pystyy tulostamaan kokoonpanoetiketin, pitämällä
  FEED (Syötä)
  - ja
  CANCEL (Peruuta)
  -painikkeita painettuina kahden sekunnin ajan.
Etikettinauhan lisäys kelaustilassa on suoritettu.