Tulostimen paikan valitseminen
Tulostimen paikan valitseminen

Tulostimen paikan valitseminen

Valitse kirjoittimelle paikka, joka täyttää nämä edellytykset:
  • Pinta – Pinnan, jolle tulostin sijoitetaan, on oltava vakaa, tasainen ja riittävän suuri ja vahva kannattelemaan tulostinta.
  • Tila – Alueella, jolle tulostin sijoitetaan, on oltava riittävästi tilaa tuuletukseen sekä tulostimen osien ja liittimien käsittelyyn. Jätä tulostimen kaikille sivuille tilaa riittävää tuuletusta ja jäähdytystä varten.
    Älä aseta pehmustetta tulostimen taakse tai alle, koska se estää ilman virtauksen ja voi aiheuttaa tulostimen ylikuumenemisen.
  • Virta – Tulostimen on oltava lähellä sopivaa pistorasiaa, johon pääsee helposti käsiksi.
  • Tietoliikenneliitännät – Tulostimen on oltava WLAN-tukiaseman (jos tarpeen) kantamalla tai riittävän lähellä, jotta muut liitännät yltävät tietolähteeseen (yleensä tietokone). Lisätietoja kaapelien enimmäispituuksista ja kokoonpanosta on kohdassa Yleiset tekniset tiedot.
  • Käyttöolosuhteet – Tulostin on suunniteltu toimimaan monenlaisissa ympäristö- ja sähköolosuhteissa, mukaan lukien varastossa tai tuotantotilassa. Table 1 näyttää tulostimen käytönaikaiset lämpötilan ja suhteellisen ilmankosteuden vaatimukset.
Käyttölämpötila ja ilmankosteus
Tila
Lämpötila
Suhteellinen kosteus
Lämpösiirto
5–40 °C (40–104 °F)
20–80 %, ei tiivistymistä
Suoralämpö
0–40 °C (32–104 °F)