Ohjatun tulostustoiminnon suorittaminen ja testietiketin tulostaminen
Ohjatun tulostustoiminnon suorittaminen ja testietiketin tulostaminen

Ohjatun tulostustoiminnon suorittaminen ja testietiketin tulostaminen

Ohjattu tulostustoiminto määrittää tulostimen, tulostaa testietiketit ja säätää tulostuslaatua testietikettien tulosten perusteella.
Kun käytät ohjattuja toimintoja, älä lähetä tietoja isäntäkoneesta tulostimeen.
Saat parhaat tulokset käyttämällä täysleveää etikettinauhaa, kun valitset
Print Wizard (Ohjattu tulostustoiminto)
tai
Set All Wizard (Ohjattu kaikkien asetusten määritys)
. Jos etikettinauha on pienempää kuin tulostettava kuva, tulokset saattavat katketa tai tulostua usealle etiketille.
Kun olet suorittanut tulostimen käyttöönoton ja ohjatun tulostustoiminnon, käytä tätä osaa testietiketin tulostamiseen. Tulostamalla tämän etiketin näet, toimiiko yhteys ja onko sinun säädettävä joitakin tulostusasetuksia.
 1. Valitse aloitusnäytössä
  Wizards (Ohjatut toiminnot)
  Print (Tulosta)
  Start Print (Aloita tulostus)
  .
 2. Määritä seuraavat tiedot noudattamalla kehotteita:
  • tulostustapa (lämpösiirto vai suoralämpö)
  • etikettinauhan tyyppi (jatkuva, rako/lovi vai merkki)
  • etiketin leveys
  • keräystapa (repäisy, irrotus, kelaus, leikkuri, viivästetty leikkaus, taustapaperiton irrotus, taustapaperiton kelaus, taustapaperiton repäisy tai asetin)
  Kun olet määrittänyt nämä, ohjattu toiminto pyytää sinua lisäämään etikettinauhan ja asettamaan etiketin etikettinauhan anturin päälle.
 3. Aseta etikettinauha niin, että etiketti on etikettinauhan anturin vihreän valon päällä, ja valitse valintamerkki.
 4. Sulje tulostuspää pyydettäessä ja valitse seuraava valintamerkki.
  Tulostin kalibroituu ja kysyy, haluatko tulostaa testietiketin.
 5. Noudata kehotteita, kunnes tulostin on suorittanut automaattikalibroinnin.
 6. Kun sinua pyydetään tulostamaan testietiketti, valitse valintamerkki.
  Tältä näyttävä testietiketti tulostuu. Jos käyttämäsi etiketit ovat pienempiä kuin kuva, vain osa testietiketistä tulostuu.
  Esimerkki testietiketistä
 7. Tutki etiketin sijaintia repäisypalkin päällä. Siirrä tarvittaessa etikettinauhan sijaintia repäisypalkin päällä tulostuksen jälkeen.
  • Jos etikettien välinen kohta osuu repäisypalkin kohdalle, jatka seuraavaan vaiheeseen.
  • Jos etikettien välinen kohta ei osu suoraan repäisypalkin päälle, siirrä etikettinauhan sijaintia repäisypalkin kohdalla tulostuksen jälkeen.
   Pienemmät numerot siirtävät etikettinauhaa määritetyn määrän pisteitä tulostimen sisälle (repäisylinja siirtyy lähemmäs juuri tulostetun etiketin reunaa).
   Suuremmat numerot siirtävät etikettinauhaa ulos tulostimesta (repäisylinja siirtyy kohti seuraavan etiketin etureunaa).
   Etikettinauhan sijainnin siirtäminen.
 8. Tutki testietiketin kuvan laatua. Onko testietiketin viivakoodin ja tekstin laatu riittävä? Katso ohjeita kohdasta Viivakoodin laadun arvioiminen.
  • Jos on, valitse valintamerkki, ja tarkista sitten, mitkä muut ongelmat saattavat vaikuttaa tulostuslaatuun (katso Tulostus- tai tulostuslaatuongelmat).
  • Jos ei ole, säädä tulostuslaatua käsin muuttamalla tummuus- ja nopeusasetuksia tulostimen valikkojärjestelmän kautta tai suorita Tulostuslaatuavustuksen ohjattu toiminto.