Tulostuslaatuavustuksen ohjatun toiminnon käyttäminen
Tulostuslaatuavustuksen ohjatun toiminnon käyttäminen

Tulostuslaatuavustuksen ohjatun toiminnon käyttäminen

 1. Valitse
  Print Quality Assistance
  (Tulostuslaatuavustus).
  Tulostin pyytää tulostettavien testietikettien lukumäärää. Mitä enemmän etikettejä tulostat, sitä enemmän valintamahdollisuuksia sinulla on etiketin laadulle. Jos edellisen ohjatun toiminnon testietiketti oli hyväksyttävä, tässä vaiheessa riittää luultavasti pienempi määrä testietikettejä.
 2. Valitse tulostettavien testietikettien lukumäärä.
  Tulostin tulostaa määritetyn määrän testietikettejä ja pyytää sinua valitsemaan parhaan testietiketin.
 3. Päätä, missä testietiketissä on paras laatu. (Katso ohjeet kohdasta Viivakoodin laadun arvioiminen.) Jos mitkään etiketeistä eivät olet hyväksyttäviä, palaa ohjatussa toiminnossa takaisin käyttämällä nuolta ja valitse suurempi määrä testietikettejä.
 4. Valitse näytössä olevasta luettelosta laadultaan parhaan testietiketin tunniste ja valitse valintamerkki.
  Tulostin muuttaa tummuuden ja nopeuden tasoille, joita parhaassa testietiketissä käytettiin.
 5. Katso tarvittaessa kohdasta Tulostus- tai tulostuslaatuongelmat, mitkä muut ongelmat voivat vaikuttaa tulostuslaatuun.
Tulostimen käyttöönotto on valmis.