Viivakoodin laadun arvioiminen
Viivakoodin laadun arvioiminen

Viivakoodin laadun arvioiminen

Alla olevasta kuvasta näkyy, miten tulostimen asetukset, kuten tummuus ja tulostusnopeus, voivat vaikuttaa tulostettujen viivakoodien laatuun.
Valitse alhaisin tummuusasetus, jolla tulostusjälki on hyvä. Tulostuslaatuavustaja, joka on kuvattu kohdassa Ohjatun tulostustoiminnon suorittaminen ja testietiketin tulostaminen, voi auttaa määrittämään parhaat mahdolliset asetukset.
Viivakoodin tummuuden vertailu
Kuva viivakoodien tummuuden eroista
Laitteen tyyppi
Kuvaus
Liian tummat etiketit
Melko ilmeistä. Nämä voivat olla luettavia, mutta ne eivät ole määritysten mukaisia.
 • Tavallisen viivakoodin viivat ovat suurentuneet.
 • Pienten aakkosnumeeristen merkkien aukot saattavat täyttyä musteesta.
 • Kierretyn viivakoodin viivat ja välit sekoittuvat.
Hiukan tummat etiketit
Ei yhtä ilmeistä kuin liian tummissa etiketeissä.
 • Tavallinen viivakoodi on määritysten mukainen.
 • Pienet aakkosnumeeriset merkit ovat lihavoituja ja saattavat näyttää siltä, että aukot ovat täyttyneet.
 • Kierretyn viivakoodin välit ovat pieniä verrattuna määritysten mukaiseen koodiin, joten koodia ei ehkä voi lukea.
Määritysten mukaiset etiketit
Vain tarkistaja voi varmistaa, onko etiketti määritysten mukainen vai ei, mutta niissä on tyypillisesti tiettyjä piirteitä.
 • Tavallisessa viivakoodissa on kokonaiset ja tasaiset viivat ja selkeästi erottuvat välit.
 • Kierretyssä viivakoodissa on kokonaiset ja tasaiset viivat ja selkeästi erottuvat välit. Vaikka viivakoodi ei välttämättä näytä yhtä hyvältä kuin hiukan tummempi viivakoodi, se on määritysten mukainen.
 • Sekä tavallisessa että kierretyssä tyylissä pienet aakkosnumeeriset merkit näkyvät kokonaan.
Hiukan vaaleat etiketit
Joissakin tapauksissa näitä pidetään paremmin määritysten mukaisina kuin hiukan tummempia etikettejä.
 • Sekä tavallinen että kierretty viivakoodi ovat määritysten mukaisia, mutta pienet aakkosnumeeriset merkit eivät välttämättä näy kokonaan.
Liian vaaleat etiketit
Tämä on ilmiselvää.
 • Sekä tavallisen että kierretyn viivakoodin viivoissa ja väleissä on puutteita.
 • Pieniä aakkosnumeerisia merkkejä ei voi lukea.