Hälytykset ja virheilmoitukset
Hälytykset ja virheilmoitukset

Hälytykset ja virheilmoitukset

Näyttö/merkkivalot
Mahdolliset syyt
Suositellut ratkaisut
Tulostuspäätä ei ole suljettu kokonaan.
Sulje tulostuspää kokonaan.
Tulostuspään anturi ei toimi oikein.
Kutsu huoltoteknikko vaihtamaan anturi.
Etikettinauhaa ei ole asetettu tai se on asetettu väärin.
Aseta etikettinauha oikein. Katso Etikettinauhan lisääminen.
Etikettinauhan paikoitusanturi kohdistettu väärin.
Tarkista etikettinauhan paikoitusanturin asento.
Tulostin on määritetty ei-jatkuvaa etikettinauhaa varten, mutta siihen on asetettu jatkuvaa etikettinauhaa.
  1. Aseta oikea etikettinauhan tyyppi tai palauta tulostin alkutilaan nykyistä etikettinauhan tyyppiä varten.
Etikettinauhan reitillä olevassa etikettinauhassa on ongelma.
  1. Tarkista, onko etikettinauha asetettu väärin tai juuttunut osiin etikettinauhan reitillä.
  2. Tarkista, onko etikettinauha kiertynyt telan ympärille. Poista mahdolliset etiketit varovasti. Puhdista tarvittaessa tela ja poista siitä liima (katso Tulostuspään ja telan puhdistaminen).
Lämpösiirtotilassa:
  • värinauhaa ei ole asetettu
  • värinauha on asetettu väärin
  • värinauhan paikoitusanturi ei havaitse värinauhaa
  • etikettinauha on värinauhan paikoitusanturin tiellä
  1. Aseta värinauha oikein. Katso Värinauhan asettaminen.
Tulostin ei havainnut lämpösiirtotilassa värinauhaa, vaikka se on asetettu oikein.
Kalibroi tulostin. Katso Väri- ja etikettinauhan paikoitusanturin kalibrointi tai lataa tulostimen oletusasetukset valitsemalla
Menu
System
Settings
Restore Defaults
Restore Printer
(Valikko > Järjestelmä > Asetukset > Palauta oletusarvot > Palauta tulostin).
Jos käytät suoralämpöetikettinauhaa, tulostin odottaa, että värinauha asetetaan, koska se on määritetty virheellisesti suoralämpötilaa varten.
Määritä tulostin suoralämpötilaan. Katso Print > Print Quality > Print Type (Tulosta > Tulostuslaatu > Tulostustapa).
.
Värinauha on asetettu, mutta tulostin on määritetty suoralämpötilaan.
Värinauhaa ei tarvita suoralämpöetikettinauhan kanssa. Jos käytät suoralämpöetikettinauhaa, poista värinauha. Tämä virheilmoitus ei vaikuta tulostamiseen.
Jos ilmoitus näkyy edelleen, vaikka tulostimessa ei ole värinauhaa, kalibroi tulostin. Katso Väri- ja etikettinauhan paikoitusanturin kalibrointi.
Jos käytät lämpösiirtoetikettinauhaa, jonka kanssa tarvitaan värinauha, määritä tulostin lämpösiirtotilaan. Katso Etikettien keräystavan määrittäminen.
Tulostuspää on vaihdettu sellaiseen, joka ei ole aito Zebra-tulostuspää.
Asenna aito Zebra-tulostuspää.
Tulostuspääelementti ei enää toimi.
Jos viallisen elementin sijainti vaikuttaa tulostukseen, vaihda tulostuspää.
Tulostuspään käyttöikä lähestyy loppuaan ja se on vaihdettava.
Vaihda tulostuspää.
Tulostuspää on puhdistettava.
Noudata kohdan Tulostuspään ja telan puhdistaminen puhdistusohjeita.
Tulostuspää voi olla niin kuuma, että se aiheuttaa vakavia palovammoja. Anna tulostuspään jäähtyä.
Tulostuspää on ylikuumentunut.
Anna tulostimen jäähtyä. Tulostaminen jatkuu automaattisesti, kun tulostuspään lämpöelementit jäähtyvät sopivaan käyttölämpötilaan.
Jos virhe toistuu, kokeile dustrial/zt411-421/g-head-under-temp.pngvaihtaa tulostimen sijaintia tai käyttää pienempää tulostusnopeutta.
Tulostin näyttää jonkin seuraavista ilmoituksista tai näyttää niitä vuorotellen:
Väärin liitetty tulostuspään tiedonsiirto- tai virtakaapeli voi aiheuttaa nämä virheilmoitukset. Tulostuspää voi olla niin kuuma, että se aiheuttaa vakavia palovammoja. Anna tulostuspään jäähtyä.
Tulostuspään tiedonsiirtokaapelia ei ole liitetty oikein.
Kutsu huoltoteknikko kytkemään tulostuspää oikein.
Tulostuspäässä on viallinen termistori.
Kutsu huoltoteknikko vaihtamaan tulostuspää.
Väärin liitetty tulostuspään tiedonsiirto- tai virtakaapeli voi aiheuttaa tämän virheilmoituksen. Tulostuspää voi olla niin kuuma, että se aiheuttaa vakavia palovammoja. Anna tulostuspään jäähtyä.
Tulostuspään lämpötila lähestyy toimintalämpötilan alarajaa.
Jatka tulostamista, kunnes tulostuspää kuumenee oikeaan toimintalämpötilaan. Jos virhe ei poistu, käyttöympäristö saattaa olla liian viileä tulostamiseen. Siirrä tulostin lämpimämmälle alueelle.
Tulostuspään tiedonsiirtokaapelia ei ole liitetty oikein.
Kutsu huoltoteknikko kytkemään tulostuspää oikein.
Tulostuspäässä on viallinen termistori.
Kutsu huoltoteknikko vaihtamaan tulostuspää.
Leikkurin terä on terävä. Älä kosketa terää äläkä hieraise sormiasi siihen.
Leikkurin terä on etikettinauhan reitillä.
Katkaise tulostimen virta ja irrota tulostin verkkovirrasta. Tarkista, onko leikkurimoduulissa roskia, ja puhdista se tarvittaessa noudattamalla kohdan Leikkurimoduulin puhdistaminen ja voiteleminen puhdistusohjeita.
Muisti ei riitä määritetyn toiminnon suorittamiseen.
Vapauta tulostimen muistia säätämällä etikettimallia tai tulostimen parametreja. Yksi keino vapauttaa muistia on tulostusleveyden säätäminen etiketin todelliseen leveyteen sen sijaan, että tulostusleveys jätetään oletusarvoon.
Varmista, että tietoja ei ohjata laitteeseen, jota ei ole asennettu tai joka ei ole käytettävissä.
Jos ongelma toistuu, kutsu huoltoteknikko.