Anturiprofiili
Anturiprofiili

Anturiprofiili

Valitsemalla
Menu
Print
Sensors
Print: Sensor Profile
(Valikko > Tulosta > Anturit > Tulosta: Anturiprofiili) voit tulostaa anturiprofiilin kuvan. Kuva kattaa useita etikettejä tai lappuja.
Anturiprofiilin kuvan avulla voit suorittaa seuraavien tilanteiden vianmäärityksen:
  • Tulostimella on ongelmia tunnistaa etikettien välisiä rakoja (välikohtia).
  • Tulostin tunnistaa etiketin esipainetut alueet virheellisesti raoiksi (välikohdiksi).
  • Tulostin ei havaitse värinauhaa.
Vertaa tuloksia tässä osassa oleviin esimerkkeihin. Jos anturien herkkyyttä on säädettävä, kalibroi tulostin. (Katso Väri- ja etikettinauhan paikoitusanturin kalibrointi.)

Värinauhan anturiprofiili

Katso Figure 1. Anturiprofiilin rivi, jossa on merkintä RIBBON (Värinauha) (1), ilmaisee värinauhan anturiprofiilin lukemat. Värinauhan anturin raja-arvoasetus näkyy kohdassa OUT (Loppu) (2). Jos värinauhan lukemat ovat alle raja-arvon, tulostin ei tunnista, että värinauha on asetettu.
Anturiprofiili (värinauhan osa)

Etikettinauhan anturiprofiili

Katso Figure 2 ja Figure 3. Anturiprofiilin rivi, jossa on merkintä MEDIA (Etikettinauha) (1), ilmaisee etikettinauhan anturiprofiilin lukemat. Etikettinauhan anturin raja-arvoasetukset näkyvät kohdassa WEB (Välikohta) (2). Etikettinauhan loppumisen raja-arvoasetus näkyy kohdassa OUT (Loppu) (3). Piikit ylös ja alas (4) ilmaisevat etikettien erotuskohtia (välikohta, lovi tai musta merkki), ja piikkien väliset viivat (5) ilmaisevat etikettien sijainnit.
Jos vertaat anturiprofiilin tulostetta etikettinauhan osaan, piikkien pitäisi olla samalla etäisyydellä toisistaan kuin etikettinauhan raot. Jos etäisyys ei ole sama, tulostimella voi olla vaikeuksia tunnistaa rakojen sijaintia.
Etikettinauhan anturiprofiili (raollinen/lovettu etikettinauha)
Etikettinauhan anturiprofiili (musta merkki -etikettinauha)