Tietoliikenneongelmat
Tietoliikenneongelmat

Tietoliikenneongelmat

Ongelma
Mahdollinen syy
Suositeltu ratkaisu
Etikettimalleja ei tunnisteta
Etikettimalli lähetettiin tulostimeen, mutta sitä ei tunnistettu. DATA-merkkivalo ei vilku.
Tietoliikenneparametrit ovat väärin.
Tarkista tulostinohjain tai yhteyttä koskevat ohjelmiston tietoliikenneasetukset (jos tarpeen). Voit asentaa tulostinohjaimen uudelleen kohdan Tulostimen liittäminen laitteeseen ohjeiden mukaisesti.
Etikettimalli lähetettiin tulostimeen, mutta sitä ei tunnistettu. DATA-merkkivalo vilkkuu, mutta tulostusta ei tapahdu.
Tulostimeen määritetyt etuliite- ja erotinmerkit eivät vastaa etikettimallin merkkejä.
Tarkista etuliite- ja erotinmerkit käyttämällä seuraavia SGD-komentoja. Muuta arvoja tarpeen mukaan.
  • ! U1 getvar "zpl.format_prefix"
  • ! U1 getvar "zpl.delimiter"
Tulostimeen lähetetään virheellisiä tietoja.
Tarkista tietokoneen tietoliikenneasetukset. Varmista, että ne vastaavat tulostimen asetuksia.
Jos ongelma toistuu, tarkista etikettimalli.
Etiketit eivät enää tulostu oikein
Etikettimalli lähetettiin tulostimeen. Useita etikettejä tulostuu, mutta sitten tulostin jättää tulostamatta, hukkaa, ohittaa tai vääristää etiketin kuvan.
Sarjaliitännän tiedonsiirtoasetukset ovat väärin.
Varmista, että työnkulun ohjauksen asetukset vastaavat toisiaan.
Tarkista tiedonsiirtokaapelin pituus. Katso vaatimukset kohdasta Tietoliikenneliitäntöjen tekniset tiedot.
Tarkista tulostinohjain tai ohjelmiston tietoliikenneasetukset (jos tarpeen).