Muut ongelmat
Muut ongelmat

Muut ongelmat

Ongelma
Mahdollinen syy
Suositeltu ratkaisu
Näytön ongelmat
Ohjaustaulun näytössä näkyy kieltä, jota en osaa lukea
Kieliparametria muutettiin ohjaustaulun kautta tai laiteohjelmiston komennolla.
 1. Valitse aloitusnäytössä
  Menu
  (Valikko) (alavasemmalla oleva kuvake).
 2. Kosketa näytön ylintä valintaa.
 3. Selaa valikkovaihtoehdon alla olevia kielivalintoja. Tämän parametrin valinnat näkyvät kyseisillä kielillä, jotta sinun on helpompi valita se, jota osaat lukea.
 4. Valitse haluamasi kieli koskettamalla sitä.
 5. Palaa aloitusnäyttöön koskettamalla
  Home
  (Aloitus) -kuvaketta.
Näytöstä puuttuu merkkejä tai merkkien osia
Näyttö voi olla tarpeen vaihtaa.
Kutsu huoltoteknikko.
USB-isäntäportti ei tunnista USB-laitetta
Tulostin ei tunnista USB-laitetta tai lue tiedostoja, jotka ovat USB-laitteella, joka on liitetty USB-isäntäporttiin.
Tulostin tukee tällä hetkellä vain USB-asemia, joiden koko enintään 1 Tt.
Käytä USB-asemaa, jonka koko on enintään 1 Tt.
USB-laite voi vaatia oman ulkoisen virtalähteen.
Jos USB-laitteesi vaatii ulkoisen virtalähteen, varmista, että se on liitetty toimivaan pistorasiaan.
Tulostimen parametreja ei ole määritetty odotetulla tavalla
Parametrien asetusten muutokset eivät tulleet voimaan.
TAI
Jotkin parametrit muuttuivat odottamatta.
Laiteohjelmiston asetus tai komento esti mahdollisuuden muuttaa parametria.
Tarkista etikettimallit tai sen ohjelmiston asetukset, jonka avulla lähetät mallit tulostimeen.
Katso tarvittaessa ZPL, ZBI, Set-Get-Do, Mirror, and WML Programming Guide -opasta tai kutsu huoltoteknikko. Opas on saatavilla osoitteessa zebra.com/manuals.
Etikettimallin komento muutti parametrin takaisin edelliseen asetukseen.
IP-osoite vaihtuu
Tulostimeni määrittää tulostuspalvelimelle uuden IP-osoitteen, kun tulostin on ollut pois päältä jonkin aikaa.
Verkkosi asetukset aiheuttavat sen, että verkko määrittää uuden IP-osoitteen.
Jos se, että tulostin vaihtaa IP-osoitteita, aiheuttaa sinulle ongelmia, määritä sille staattinen IP-osoite seuraavasti:
 1. Selvitä, mitkä arvot on määritettävä tulostuspalvelimesi (kiinteän, langattoman tai kummankin) IP-osoitteelle, aliverkon maskille ja yhdyskäytävälle.
 2. Muuta asianmukaisen IP-protokollan arvoksi PERMANENT (Pysyvä).
 3. Vaihda asianmukaisen tulostuspalvelimen IP-osoitteelle, aliverkon maskille ja yhdyskäytävälle haluamasi pysyvät arvot.
 4. Palauta verkko alkutilaan valitsemalla
  Menu
  Connections
  Networks
  Reset Network
  (Valikko > Yhteydet > Verkot > Palauta verkko alkutilaan) ja tallenna muutokset valitsemalla valintamerkki.
Ei yhteyttä kiinteällä tai langattomalla yhteydellä
Syötin tulostimeen manuaalisesti langattoman verkon IP-osoitteen, aliverkon ja yhdyskäytävän, mutta se ei luo yhteyttä kiinteään tai langattomaan verkkoon.
Tulostimen verkko on palautettava alkutilaan sen jälkeen kun arvoja on muutettu.
Palauta verkko alkutilaan valitsemalla
Menu
Connections
Networks
Reset Network
(Valikko > Yhteydet > Verkot > Palauta verkko alkutilaan) ja tallenna muutokset valitsemalla valintamerkki.
ESSID-arvoa ei ole määritetty.
 1. Määritä langattomalle yhteydelle ESSID-arvo, joka vastaa langattoman reitittimesi käyttämää arvoa, käyttämällä seuraavaa Set-Get-Do-komentoa:
  ! U1 setvar "wlan.essid" "value"
  jossa ”value” on reitittimesi ESSID (josta käytetään myös nimitystä verkon SSID). Voit etsiä reitittimesi takaa tarran, jossa on reitittimen oletustiedot.
  Jos tietoja on muutettu oletusarvoista, tarkista verkonvalvojalta, mitä ESSID-arvoa käytetään.
 2. Jos tulostin ei edelleenkään muodosta yhteyttä, palauta verkko alkuasetuksiin valitsemalla
  Menu
  Connections
  Networks
  Reset Network
  (Valikko > Yhteydet > Verkot > Palauta verkko alkutilaan), tallenna muutokset valitsemalla valintamerkki ja käynnistä tulostin uudelleen.
ESSID-arvoa tai muuta arvoa ei määritetty oikein.
 1. Tulosta verkon kokoonpanoetiketti ja tarkista, että arvot ovat oikein.
 2. Tee tarvittaessa korjauksia.
 3. Palauta verkko alkutilaan valitsemalla
  Menu
  Connections
  Networks
  Reset Network
  (Valikko > Yhteydet > Verkot > Palauta verkko alkutilaan) ja tallenna muutokset valitsemalla valintamerkki.
Kalibrointiongelmat
Automaattikalibrointi epäonnistui.
Väri- tai etikettinauha on asetettu väärin.
Varmista, että etikettinauha ja värinauha on asetettu oikein. Katso Värinauhan asettaminen ja Etikettinauhan lisääminen.
Anturit eivät havainneet etikettinauhaa tai värinauhaa.
Kalibroi tulostin manuaalisesti. Katso Anturien manuaalisen kalibroinnin suorittaminen.
Anturit ovat likaisia tai väärässä kohdassa.
Varmista, että anturit ovat puhtaita ja kohdallaan.
Etikettinauhan tyyppi on määritetty väärin.
Määritä tulostin oikeaa etikettinauhan tyyppiä varten (rako/lovi, jatkuva tai merkki).
Ei-jatkuvia etikettejä käsitellään jatkuvina etiketteinä.
Tulostinta ei kalibroitu käytettävää etikettinauhaa varten.
Tulostin on määritetty jatkuvaa etikettinauhaa varten.
Määritä tulostin oikeaa etikettinauhan tyyppiä varten (rako/lovi, jatkuva tai merkki).
Tulostin lukittuu
Kaikki merkkivalot palavat, näyttö on tyhjä ja tulostin lukittuu.
Sisäinen elektroninen tai laiteohjelmiston virhe.
Käynnistä tulostin uudelleen. Jos ongelma toistuu, kutsu huoltoteknikko.
Tulostin lukittuu käynnistyksen aikana.
Päälogiikkakortin virhe.