Tulostus- tai tulostuslaatuongelmat
Tulostus- tai tulostuslaatuongelmat

Tulostus- tai tulostuslaatuongelmat

Ongelma
Mahdollinen syy
Suositeltu ratkaisu
Viivakoodia ei voi skannata
Etikettiin tulostettua viivakoodia ei voi skannata.
Viivakoodi ei vastaa teknisiä tietoja, koska tulostimeen on määritetty virheellinen tummuustaso.
 1. Säädä tarvittaessa manuaalisesti tummuuden tai tulostusnopeuden asetuksia.
  • Valitse alhaisin tulostusjäljen tummuusasetus, jolla tulostusjälki on hyvä. Jos määrität liian suuren tummuusasetuksen, etiketin kuva voi tulostua epäselvänä, viivakoodeja ei ehkä skannata oikein, värinauha voi palaa puhki tai tulostuspää voi kulua tavallista nopeammin.
  • Hidas tulostusnopeus parantaa tyypillisesti tulostuslaatua.
  Käytä tummuuden ja tulostusnopeuden asetuksia valitsemalla aloitusnäytössä
  Menu
  Print
  Print Quality
  (Valikko > Tulosta > Tulostuslaatu).
 2. Jos ongelma ei ratkea, tarkista tulostuspään paine ja vivun asento. Lisätietoja: Tulostuspään paineen säätäminen
Viivakoodin ympärillä ei ole riittävästi tyhjää tilaa.
Jätä vähintään 3,2 mm (1/8 tuumaa) viivakoodin ja etiketin muiden tulostettujen alueiden välille ja viivakoodin ja etiketin reunan välille.
Virheellinen kuvan koko
Etiketti tulostuu liian pienenä (tai liian suurena)
Käytössä on väärä tulostinohjain tai muut asetukset eivät ole oikein tulostuksen käyttötarkoitusta varten.
Tarkista tulostinohjain tai yhteyttä koskevat ohjelmiston tietoliikenneasetukset (jos tarpeen). Voit asentaa tulostinohjaimen uudelleen kohdan Tulostimen liittäminen laitteeseen ohjeiden mukaisesti.
Heikko tulostuslaatu
Tahroja etiketeissä
Etikettinauhaa tai värinauhaa ei ole tarkoitettu suurille nopeuksille.
Vaihda tarvikkeisiin, joita suositellaan suurille nopeuksille. Lisätietoja on kohdassa zebra.com/supplies.
Heikot tulokset paksuilla etiketeillä
Tulostuslinja ei ole parhaassa mahdollisessa kohdassa etikettinauhaa varten.
Katso huolto-ohjeesta, miten tulostuslinjaa säädetään paksua etikettinauhaa varten.
Tuloste on jatkuvasti liian vaalea tai liian tumma
Tulostusjälki on liian vaaleaa tai liian tummaa koko etiketissä
Etikettinauhaa tai värinauhaa ei ole tarkoitettu suurille nopeuksille.
Vaihda tarvikkeisiin, joita suositellaan suurille nopeuksille. Lisätietoja on kohdassa zebra.com/supplies.
Tulostimeen on määritetty virheellinen tummuustaso.
Jotta tulostuslaatu on mahdollisimman hyvä, määritä alhaisin mahdollinen tummuusasetus käyttötarkoitusta varten.
 1. Säädä tarvittaessa manuaalisesti tummuuden tai tulostusnopeuden asetuksia.
  • Valitse alhaisin tulostusjäljen tummuusasetus, jolla tulostusjälki on hyvä. Jos määrität liian suuren tummuusasetuksen, etiketin kuva voi tulostua epäselvänä, viivakoodeja ei ehkä skannata oikein, värinauha voi palaa puhki tai tulostuspää voi kulua tavallista nopeammin.
  • Hidas tulostusnopeus parantaa tyypillisesti tulostuslaatua.
Käytä tummuuden ja tulostusnopeuden asetuksia valitsemalla aloitusnäytössä
Menu
Print
Print Quality
(Valikko > Tulosta > Tulostuslaatu).
Käytät käyttötarkoitukseen väärää etiketti- ja värinauhan yhdistelmää.
Vaihda erityyppiseen etiketti- tai värinauhaan ja etsi yhteensopiva yhdistelmä.
Kysy tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja valtuutetulta Zebra-jälleenmyyjältä tai -maahantuojalta.
Väärä tulostuspään paine.
Määritä tulostuspään paine hyvän tulostuslaadun edellyttämään vähimmäisarvoon. Katso Tulostuspään paineen säätäminen.
Tulostusjälki on liian vaaleaa tai tummaa etiketin yhdellä puolella
Epätasainen tulostuspään paine.
Säädä tulostuspään painetta tarpeen mukaan hyvän tulostuslaadun saamiseksi. Lisätietoja: Tulostuspään paineen säätäminen
Yleiset tulostuslaatuongelmat
Tulostimeen on määritetty virheellinen tulostusnopeus- tai tummuustaso. Muista, että käytetty ohjain tai ohjelmisto voi vaikuttaa tulostimen asetuksiin.
Jotta tulostuslaatu on mahdollisimman hyvä, määritä alhaisimmat mahdolliset tulostusnopeuden ja tummuuden asetukset käyttötarkoitusta varten.
 1. Säädä tarvittaessa manuaalisesti tummuuden tai tulostusnopeuden asetuksia.
  • Valitse alhaisin tulostusjäljen tummuusasetus, jolla tulostusjälki on hyvä. Jos määrität liian suuren tummuusasetuksen, etiketin kuva voi tulostua epäselvänä, viivakoodeja ei ehkä skannata oikein, värinauha voi palaa puhki tai tulostuspää voi kulua tavallista nopeammin.
  • Hidas tulostusnopeus parantaa tyypillisesti tulostuslaatua.
Käytä tummuuden ja tulostusnopeuden asetuksia valitsemalla aloitusnäytössä
Menu
Print
Print Quality
(Valikko > Tulosta > Tulostuslaatu).
Käytät käyttötarkoitukseen väärää etikettien ja värinauhan yhdistelmää.
Vaihda erityyppiseen etiketti- tai värinauhaan ja etsi yhteensopiva yhdistelmä.
Kysy tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja valtuutetulta Zebra-jälleenmyyjältä tai -maahantuojalta.
Tulostuspää on likainen.
Puhdista tulostuspää ja tela. Katso Tulostuspään ja telan puhdistaminen.
Väärä tai epätasainen tulostuspään paine.
Määritä tulostuspään paine hyvän tulostuslaadun edellyttämään vähimmäisarvoon. Katso Tulostuspään paineen säätäminen.
Etikettimalli skaalaa fonttia, joka ei ole skaalautuva.
Tarkista etikettimalli fonttiongelmien varalta.
Kulmikkaita harmaita viivoja tyhjissä etiketeissä
Ohuita kulmikkaita harmaita viivoja tyhjissä etiketeissä
Rypistynyt värinauha.
Katso rypistyneen värinauhan syyt ja ratkaisut kohdasta Muut ongelmat.
Puuttuva tulostusjälki
Tulostusjälkeä puuttuu pitkiltä matkoilta useista etiketeistä
Tulostuselementti vaurioitunut.
Kutsu huoltoteknikko apuun.
Rypistynyt värinauha.
Katso rypistyneen värinauhan syyt ja ratkaisut kohdasta Värinauhaongelmat.
Kohdistusmerkkien katoaminen
Kohdistusmerkit eivät tulostu etiketteihin
Liian suuri pystysuuntainen poikkeama lomakkeen yläreunan kohdistusmerkeissä
Tela on likainen.
Puhdista tulostuspää ja tela. Katso Tulostuspään ja telan puhdistaminen.
Etikettinauhan ohjaimet ovat väärissä kohdissa.
Varmista, että etikettinauhan ohjaimet ovat kohdallaan. Katso Etikettinauhan lisääminen.
Etikettinauhan tyyppi on määritetty väärin.
Määritä tulostin oikeaa etikettinauhan tyyppiä varten (rako/lovi, jatkuva tai merkki).
Etikettinauha on asetettu väärin.
Aseta etikettinauha oikein. Katso Etikettinauhan lisääminen.
Virheellinen kohdistus / etikettejä ohitetaan
Tulostinta ei ole kalibroitu.
Virheellinen etikettimalli.
Tarkista etikettimalli ja vaihda se tarvittaessa.
Virheellinen kohdistus ja tulostus 1–3 etiketissä
Tela on likainen.
Puhdista tulostuspää ja tela. Katso Tulostuspään ja telan puhdistaminen.
Etikettinauha ei vastaa teknisiä tietoja.
Käytä etikettinauhaa, joka vastaa teknisiä tietoja. Katso Tulostusmateriaalien tiedot.
Pystysuuntainen poikkeama lomakkeen yläreunassa
Tulostinta ei ole kalibroitu.
Tela on likainen.
Puhdista tulostuspää ja tela. Katso Tulostuspään ja telan puhdistaminen.
Vaakasuuntaista liikettä etiketin kuvan sijainnissa.
Edelliset etiketit repäistiin irti väärin.
Repäise etiketit vetämällä alaspäin ja vasemmalle, jotta repäisypalkki auttaa repäisemään etikettinauhan taustan. Jos vedät ylös- tai alaspäin ja oikealle, etikettinauha saattaa siirtyä sivusuunnassa.
Kuvan tai etiketin pystysuuntainen siirtymä
Tulostin käyttää ei-jatkuvia etikettejä, mutta se on määritetty jatkuvaan tilaan.
Määritä tulostin oikeaa etikettinauhan tyyppiä varten (rako/lovi, jatkuva tai merkki) ja tarvittaessa kalibroi tulostin. Katso Väri- ja etikettinauhan paikoitusanturin kalibrointi.
Etikettinauhan paikoitusanturi on kalibroitu väärin.
Tela on likainen.
Puhdista tulostuspää ja tela. Katso Tulostuspään ja telan puhdistaminen.
Virheelliset tulostuspään paineen asetukset (vivut).
Varmista asianmukainen toiminta säätämällä tulostuspään painetta. Katso Tulostuspään paineen säätäminen.
Väri- tai etikettinauha on asetettu väärin.
Varmista, että etikettinauha ja värinauha on asetettu oikein. Katso Värinauhan asettaminen ja Etikettinauhan lisääminen.
Yhteensopimaton etikettinauha.
On käytettävä etikettinauhaa, joka vastaa tulostimen teknisiä tietoja. Varmista, että etikettien välisten rakojen tai lovien koko on 2–4 mm ja että ne ovat tasaisin välimatkoin. Katso Tulostusmateriaalien tiedot.