RFID-ongelmat
RFID-ongelmat

RFID-ongelmat

Ongelma
Mahdollinen syy
Suositeltu ratkaisu
Tulostin pysähtyy RFID-upotuksen kohdalla
Tulostin pysähtyy RFID-upotuksen kohdalla.
Tulostin kalibroi etiketin pituuden vain RFID-upotukseen saakka eikä etikettien väliseen rakoon saakka.
 1. Valitse
  Menu (Valikko)
  System (Järjestelmä)
  Settings (Asetukset)
  ja valitse sitten Power Up (Käynnistystoiminto)- ja Head Close (Pään sulkutoiminto) -asetukseksi FEED (Syötä).
 2. Kalibroi tulostin käsin. Katso Anturien manuaalisen kalibroinnin suorittaminen.
Hylätyt etiketit
Tulostin hylkää jokaisen etiketin.
Tulostinta ei ole kalibroitu käytettävää etikettinauhaa varten.
Kalibroi tulostin käsin. Katso Anturien manuaalisen kalibroinnin suorittaminen.
Käytät RFID-etikettiä, jonka lapputyyppiä tulostimesi ei tue.
Nämä tulostimet tukevat vain toisen sukupolven RFID-etikettejä. Saat lisätietoja RFID Programming Guide 3 -oppaasta tai ottamalla yhteyttä valtuutettuun Zebra RFID -jälleenmyyjään.
Tulostin ei pysty viestimään RFID-lukijan kanssa.
 1. Sammuta (
  O
  ) kirjoitin.
 2. Odota 10 sekuntia.
 3. Käynnistä kirjoitin (
  I
  ).
 4. Jos ongelma toistuu, kyseessä voi olla viallinen RFID-lukija tai RFID-lukijan ja tulostimen liitännän löystyminen. Ota yhteyttä tekniseen tukeen tai valtuutettuun Zebra RFID -huoltoteknikkoon.
Radiotaajuushäiriöt toisesta radiotaajuuksien lähteestä.
Kokeile seuraavia toimenpiteitä tarpeen mukaan:
 • Siirrä tulostin pois kiinteiden RFID-lukijoiden tai muiden radiotaajuuksien lähteiden luota.
 • Varmista, että etikettinauhan luukku on aina kiinni RFID-ohjelmoinnin aikana.
Asetukset ovat väärin etikettien suunnitteluohjelmistossa.
Ohjelmiston asetukset ohittavat tulostimen asetukset. Varmista, että ohjelmiston ja tulostimen asetukset vastaavat toisiaan.
Käytät virheellistä ohjelmointiasentoa, erityisesti silloin, jos käytetyt laput vastaavat tulostimen teknisiä tietoja.
Kokeile seuraavia toimenpiteitä tarpeen mukaan:
 • Tarkista RFID-ohjelmointiasento tai etikettien suunnitteluohjelmiston ohjelmointiasento. Jos asento on väärä, muuta asetusta.
 • Palauta RFID-ohjelmointiasento takaisin oletusarvoon.
Lisätietoja on RFID Programming Guide 3 -oppaassa. Lisätietoja lähettimen sijainnista on osoitteessa zebra.com/transponders.
Lähetät RFID:n ZPL- tai SGD-komentoja, jotka ovat virheellisiä.
Tarkista etikettimallit. Lisätietoja on RFID Programming Guide 3 -oppaassa.
Matala hyötysuhde. Liian monta RFID-lappua hylätään rullaa kohti.
RFID-etiketit eivät vastaa tulostimen teknisiä tietoja, mikä tarkoittaa, että lähetin ei ole alueella, jonka voisi ohjelmoida johdonmukaisesti.
Varmista, että etiketit vastaavat tulostimen teknisiä tietoja lähettimen sijainnin osalta. Katso tietoja lähettimen sijainnista osoitteesta zebra.com/transponders.
Saat lisätietoja RFID Programming Guide 3 -oppaasta tai ottamalla yhteyttä valtuutettuun Zebra RFID -jälleenmyyjään.
Virheelliset luku- ja kirjoitustehon tasot.
Muuta RFID:n luku- ja kirjoitustehon tasoja. Katso ohjeet RFID Programming Guide 3 -oppaasta.
Radiotaajuushäiriöt toisesta radiotaajuuksien lähteestä.
Kokeile seuraavia toimenpiteitä tarpeen mukaan:
 • Siirrä tulostin pois kiinteiden RFID-lukijoiden luota.
 • Varmista, että etikettinauhan luukku on aina kiinni RFID-ohjelmoinnin aikana.
Tulostin käyttää vanhentuneita tulostimen laiteohjelmiston ja lukijan laiteohjelmiston versioita.
Hae päivitetyt laiteohjelmistot osoitteesta zebra.com/firmware.
Muut RFID-ongelmat
RFID -parametrit eivät näy asetustilassa, eivätkä RFID-tiedot tule näkyviin tulostimen kokoonpanoetikettiin.
Tulostin ei hylkää RFID-etikettejä, joita ei ole ohjelmoitu oikein.
Tulostimen virta katkaistiin (
O
) ja kytkettiin uudelleen (
I
) liian nopeasti, eikä RFID-lukija ehtinyt suorittaa alustusta oikein.
Odota vähintään 10 sekuntia tulostimen virran katkaisemisen jälkeen ennen kuin kytket siihen uudelleen virran.
 1. Sammuta (
  O
  ) kirjoitin.
 2. Odota 10 sekuntia.
 3. Käynnistä kirjoitin (
  I
  ).
 4. Tarkista RFID-parametrit asetustilassa tai RFID-tiedot uudesta kokoonpanoetiketistä.
Tulostimeen ladattiin virheellinen tulostimen tai lukijan laiteohjelmistoversio.
 1. Varmista, että tulostimeen on ladattu oikea laiteohjelmistoversio. Lisätietoja on RFID Programming Guide 3 -oppaassa.
 2. Lataa tarvittaessa oikea tulostimen tai lukijan laiteohjelmisto.
 3. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Tulostin ei pysty viestimään RFID-alijärjestelmän kanssa.
 1. Sammuta (
  O
  ) kirjoitin.
 2. Odota 10 sekuntia.
 3. Käynnistä kirjoitin (
  I
  ).
 4. Jos ongelma toistuu, kyseessä voi olla viallinen RFID-lukija tai RFID-lukijan ja tulostimen liitännän löystyminen. Ota yhteyttä tekniseen tukeen tai valtuutettuun huoltoteknikkoon.
DATA-merkkivalo vilkkuu jatkuvasti sen jälkeen, kun olet yrittänyt ladata tulostimen tai lukijan laiteohjelmiston.
Lataus ei onnistunut. Saat parhaat tulokset käynnistämällä tulostimen uudelleen ennen laiteohjelmistojen lataamista.
 1. Sammuta (
  O
  ) kirjoitin.
 2. Odota 10 sekuntia.
 3. Käynnistä kirjoitin (
  I
  ).
 4. Yritä ladata laiteohjelmisto uudelleen.
 5. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä tekniseen tukeen.