Värinauhaongelmat
Värinauhaongelmat

Värinauhaongelmat

Videoita yleisistä toimenpiteistä on osoitteessa zebra.com/zt400-info.
Ongelma
Mahdollinen syy
Suositeltu ratkaisu
Katkennut värinauha
Katkennut tai sulanut värinauha
Liian suuri tummuusasetus.
 1. Säädä tarvittaessa manuaalisesti tummuuden tai tulostusnopeuden asetuksia.
  • Valitse alhaisin tulostusjäljen tummuusasetus, jolla tulostusjälki on hyvä. Jos määrität liian suuren tummuusasetuksen, etiketin kuva voi tulostua epäselvänä, viivakoodeja ei ehkä skannata oikein, värinauha voi palaa puhki tai tulostuspää voi kulua tavallista nopeammin.
  • Hidas tulostusnopeus parantaa tyypillisesti tulostuslaatua.
  Käytä tummuuden ja tulostusnopeuden asetuksia valitsemalla aloitusnäytössä
  Menu (Valikko)
  Print (Tulosta)
  Print Quality (Tulostuslaatu)
  .
 2. Puhdista tulostuspää huolellisesti. Katso Tulostuspään ja telan puhdistaminen.
Värinauha on pinnoitettu väärältä puolelta, eikä sitä voi käyttää tässä tulostimessa.
Vaihda värinauha sellaiseen, joka on pinnoitettu oikealta puolelta. Lisätietoja on kohdassa Käytettävän värinauhan tyypin määrittäminen.
Rypistynyt värinauha
Rypistynyt värinauha
Värinauha asetettiin väärin.
Aseta värinauha oikein. Katso Värinauhan asettaminen.
Virheellinen kuumennuslämpötila.
 1. Säädä tarvittaessa manuaalisesti tummuuden tai tulostusnopeuden asetuksia.
  • Valitse alhaisin tulostusjäljen tummuusasetus, jolla tulostusjälki on hyvä. Jos määrität liian suuren tummuusasetuksen, etiketin kuva voi tulostua epäselvänä, viivakoodeja ei ehkä skannata oikein, värinauha voi palaa puhki tai tulostuspää voi kulua tavallista nopeammin.
  • Hidas tulostusnopeus parantaa tyypillisesti tulostuslaatua.
Käytä tummuuden ja tulostusnopeuden asetuksia valitsemalla aloitusnäytössä
Menu (Valikko)
Print (Tulosta)
Print Quality (Tulostuslaatu)
.
Väärä tai epätasainen tulostuspään paine.
Määritä tulostuspään paine hyvän tulostuslaadun edellyttämään vähimmäisarvoon. Katso Tulostuspään paineen säätäminen.
Etikettinauhan syöttö ei onnistu: nauha liikkuu sivusuunnassa.
Varmista etikettinauhan ohjainta säätämällä, että etikettinauha on kiristetty, tai kutsu huoltoteknikko.
Tulostuspää tai tela on saatettu asentaa väärin.
Kutsu huoltoteknikko.
Värinauhan havaitsemisongelmat
Tulostin ei huomaa, milloin värinauha loppuu.
Tulostin on saatettu kalibroida ilman värinauhaa tai niin, että värinauhaa ei ollut asetettu oikein.
 1. Varmista, että värinauha on asetettu oikein, jotta värinauhan paikoitusanturi voi havaita sen. Tulostuspään alapuolella värinauhan on jatkuttava taakse lähelle tulostimen väliseinää. Katso Värinauhan asettaminen.
Tulostin ei havainnut lämpösiirtotilassa värinauhaa, vaikka se on asetettu oikein.
Tulostin ilmoittaa, että värinauha on loppunut, vaikka värinauha on asetettu oikein.
Tulostinta ei kalibroitu käytettäviä etiketti- ja värinauhoja varten.