Harjoitus 2: Etikettimallin tulostaminen USB-asemasta
Harjoitus 2: Etikettimallin tulostaminen USB-asemasta

Harjoitus 2: Etikettimallin tulostaminen USB-asemasta

USB-tiedoston tulostuksella voit tulostaa tiedostoja USB-massamuistilaitteesta, kuten USB-asemasta. Vain tulostettavia tiedostoja (
.ZPL
ja
.XML
) voi tulostaa USB-massamuistilaitteesta, ja tiedostojen on oltava päätasolla, ei hakemistossa.
 1. Kopioi seuraavat tiedostot USB-asemaan:
 2. Aseta USB-asema tulostimen etupuolella olevaan USB-isäntäporttiin.
 3. Valitse
  Menu (Valikko)
  Storage (Tallennustila)
  USB
  Print: From USB (Tulosta: USB-asemasta)
  .
  Tulostin lataa suoritettavat tiedostot ja käsittelee ne. Käytettävissä olevat tiedostot luetellaan. Valitsemalla
  SELECT ALL (Valitse kaikki)
  voit tulostaa kaikki USB-asemassa olevat tiedostot.
 4. Valitse
  USBSTOREDFILE.zpl
  .
 5. Kopioi tiedostot valitsemalla valintamerkki.
  Etiketti tulostuu.