מוסכמות סימון
מוסכמות סימון

מוסכמות סימון

במסמך זה נעשה שימוש במוסכמות הבאות:
 • טקסט
  מודגש
  משמש להדגשת הפרטים הבאים:
  • שמות של תיבות דו-שיח, חלונות ומסכים
  • שמות של רשימות נפתחות ותיבות רשימה
  • שמות של תיבות סימון ולחצני אפשרויות
  • סמלים על מסך
  • שמות של מקשים בלוח מקשים
  • שמות של לחצנים על מסך
 • נקודות תבליט (•) מציינות:
  • פריטי פעולה
  • רשימת חלופות
  • רשימות של שלבים נדרשים שאינם בהכרח מסודרים ברצף.
 • רשימות פריטים ברצף (לדוגמה אלו המתארות נהלים באופן מפורט) המופיעות כרשמות ממוספרות.