מוסכמות סמלים
מוסכמות סמלים

מוסכמות סמלים

ערכת התיעוד מתוכננת לספק לקורא יותר רמזים חזותיים. בערכת תיעוד זו נשתמש בנוריות החיווי החזותיות הבאות.
הטקסט הבא מציין מידע שתפקידו לסייע למשתמש ושאינו נדרש להשלמת המשימה.
הטקסט הבא מציין מידע חשוב למשתמש.
התעלמות מאזהרה זו עלולה לגרום לפציעה קלה עד בינונית למשתמש.
התעלמות מהסכנה עלולה להוביל לפציעה חמורה של המשתמש, ואפילו למוות.
התעלמות מהסכנה תגרום לפציעה חמורה או למוות של המשתמש.