מה כוללת האריזה?
מה כוללת האריזה?

מה כוללת האריזה?

לאחר הוצאת המדפסת מהאריזה וביצוע בדיקה חזותית, ודא שיש ברשותך את החלקים המפורטים כאן. למד להכיר את חומרת המדפסת כדי שתוכל לפעול בקלות בהתאם להוראות שבמדריך זה.
מדפסת
כבל USB
תיעוד המדפסת
ספק כוח וכבל חשמל. (כבל החשמל משתנה בהתאם לאזור.)
הפריטים הבאים כלולים במדפסות מדגמי העברה תרמית בלבד. מדפסות העברה תרמית ישירה לא זקוקות לסרט כדי להדפיס, לכן לא מצורף סרט במארז.
ליבות סרט ריקות להפעלה ראשונה
מתאמי סרט 300 מטר לא מתוצרת Zebra