הוצאת המדפסת מהאריזה ובדיקה חזותית שלה
הוצאת המדפסת מהאריזה ובדיקה חזותית שלה

הוצאת המדפסת מהאריזה ובדיקה חזותית שלה

כאשר תקבל את המדפסת, הוצא אותה מיד מהאריזה ובדוק אם היא ניזוקה במהלך המשלוח. בנוסף, ודא שכל החלקים כלולים באריזה.
עיין בדף התמיכה של מדפסת Zebra עבור הדגם שברשותך (מופיע בפרק המבוא של מדריך זה) ונסה לאתר סרטונים שמראים כיצד לארוז את המדפסת וכיצד להוציא אותה מהאריזה.
 1. שמור את כל חומרי האריזה.
 2. בדוק את כל המשטחים החיצוניים לאיתור נזקים.
 3. פתח את המדפסת ובדוק את תא המדיה לאיתור רכיבים רופפים או פגומים.
 4. אם, במהלך בדיקת המדפסת, תגלה נזק שנגרם במהלך משלוח:
  1. הודע מיד לחברת המשלוחים והגש דוח נזקים.
   Zebra Technologies Corporation לא תהיה אחראית לאף נזק שנגרם במהלך המשלוח ולא תתקן את הנזק הזה במסגרת אחריותה.
  2. שמור את כל חומרי האריזה לבדיקה של חברת המשלוחים.
  3. הודע בהקדם למשווק המורשה של Zebra.