מה נדרש כדי להדפיס
מה נדרש כדי להדפיס

מה נדרש כדי להדפיס

המדפסת היא אחת מתוך שלושה חלקים של פתרון ההדפסה שלך. כדי להדפיס תצטרך גם מדיית הדפסה ותוכנה.
המדפסת יכולה לפעול במצב עצמאי. אין צורך לחבר אותה להתקנים או למערכות אחרים כדי להדפיס.
חומרים מתכלים, מנהלי התקן ויישומים הנדרשים כדי להדפיס
מדיה תואמת
תזדקק למדיית הדפסה מתאימה, בהתאם לדגם המדפסת (העברה תרמית ישירה או העברה תרמית).
הדפסה תרמית ישירה משתמשת במדיה שעוברת טיפול בחומרים כימיים ורגישה לחום, שהופכת להיות שחורה כשהיא עוברת תחת ראש ההדפסה התרמית. להדפסה תרמית ישירה, אתה זקוק למדיה תרמית ישירה. אין צורך בסרט להדפסה תרמית ישירה.
הדפסה בהעברה תרמית משתמשת בסרט מחומם כדי להפיק תמונות עמידות במגוון רחב של חומרים. להדפסה בהעברה תרמית, תצטרך מדיית העברה תרמית וגלילי סרט להעברה תרמית (או מחסנית סרט עבור מדפסות בדגמי מחסנית סרט).
תוכל להשתמש במדיה בכל תבנית נתמכת. בהתאם לצורכי ההדפסה שלך, תוכל להשתמש במדבקות, בתגיות, בכרטיסים, בנייר קבלות, במערומים בקיפול מניפה, במדבקות נגד שינויים וכו'.
השתמש במידע המופיע באתר zebra.com/supplies או שתקבל מהמשווק שלך כדי לזהות ולרכוש מדיה עבור המדפסת שלך ולשימושים הספציפיים שלך.
תוכנה
  • מנהלי התקן הדפסה
  • תוכניות שירות לתכנות המדפסת
  • יישומים (כגון עיצוב מדבקות)
Zebra מספקת ערכה מלאה של יישומי תוכנה ומנהלי התקן של Link-OS, לצורך קביעת התצורה של הגדרות המדפסת, הדפסת מדבקות וקבלות, קבלת מצב המדפסת, ייבוא גרפיקה וגופנים, שליחת פקודות תכנות, עדכון קושחה והורדת קבצים.
השתמש במנהלי ההתקן וביישומים האלה כדי להגדיר ולנהל את המדפסת ואת עבודות ההדפסה דרך התקן מרכזי, כגון מחשב נייח או מחשב נייד.
לקבלת מידע על התקנת מנהלי ההתקן, ראה התקנת מנהלי התקן המדפסת ב-Windows.
באפשרותך להשתמש ב-ZebraDesigner - יישום המוצע בחינם למערכות הפעלה של מחשבי Windows - כדי לעצב מדבקות וטפסים פשוטים. ZebraDesigner זמין להורדה בכתובת zebra.com/zebradesigner.