פתיחת המדפסת
פתיחת המדפסת

פתיחת המדפסת

השתמש בנוהל זה כדי לפתוח את תא המדיה, בחן את החלק הפנימי ונקה אותו מפעם לפעם, טען את החומרים המתכלים להדפסה, והחלף את החלקים שניתנים להחלפה על ידי המפעיל, בהתאם לצורך.
  1. כדי לפתוח את המדפסת, לחץ על תפסי השחרור לעברך והרם את המכסה.
    אם זו הפעם הראשונה שאתה פותח את המדפסת לאחר שקיבלת אותה, בדוק אם קיימים רכיבים משוחררים או פגומים בתא המדיה.
    פריקת האנרגיה האלקטרוסטטית המצטברת בגוף האדם או על משטחים אחרים יכולה להרוס את ראש ההדפסה ואת הרכיבים האלקטרוניים האחרים בהתקן או להזיק להם. חובה לפעול לפי נוהלי העבודה הבטוחה עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או עם הרכיבים האלקטרוניים שמתחת למכסה העליון.