סגירת המדפסת
סגירת המדפסת

סגירת המדפסת

הקפד לסגור היטב את מכסה המדפסת לאחר טעינת המדיה או הסרט ולאחר שניקית את פנים המדפסת.
כדי לסגור את מכסה המדפסת:
  1. הורד את המכסה העליון.
  2. דחף כלפי מטה בחוזקה - במרכז או בשתי הפינות שבחזית המדפסת - עד שהתפסים בשני הצדדים ננעלים.