אפשרות ליחידת חיתוך (להתקנה בשטח) – כל הדגמים
אפשרות ליחידת חיתוך (להתקנה בשטח) – כל הדגמים

אפשרות ליחידת חיתוך (להתקנה בשטח) – כל הדגמים

‎1‎
חריץ יציאת מדיה
‎2‎
מודול יחידת חיתוך