זיהוי הסוגים של גלילי הדפסה (הנעה)
זיהוי הסוגים של גלילי הדפסה (הנעה)

זיהוי הסוגים של גלילי הדפסה (הנעה)

גלילי ההדפסה (הנעה) צבועים בצבעים שונים כדי לזהות את סוג הגליל ורזולוציית ההדפסה של המדפסת שלך (ולוח ההדפסה).
אסור להחליף בין הסוגים השונים אלא אם קיבלת הנחיה ספציפית לעשות זאת במהלך נוהל שדרוג או מהצוות הטכני של Zebra. אם נעשה שימוש שגוי בגלילי הדפסה, המדפסת תפסיק לפעול כרגיל ותגרום למגוון בעיות שידרשו פתרון.
א‎
גליל הדפסה סטנדרטי ‎203 dpi (שחור)
ג
גליל הדפסה ‎203 dpi ללא נייר מגן (חום-אדמדם)
ב
גליל הדפסה סטנדרטי ‎300 dpi (אפור)
ד
גליל הדפסה ‎300 dpi ללא נייר מגן (חום)