אפשרות ליחידת חיתוך למדיה ללא נייר מגן - בדגמי העברה תרמית ישירה בלבד
אפשרות ליחידת חיתוך למדיה ללא נייר מגן - בדגמי העברה תרמית ישירה בלבד

אפשרות ליחידת חיתוך למדיה ללא נייר מגן - בדגמי העברה תרמית ישירה בלבד

‎1‎
חיישן הוצאת מדבקה
‎2‎
אזור היעד של מדבקה לחיתוך