תכונות חיצוניות של המדפסת שלך
תכונות חיצוניות של המדפסת שלך

תכונות חיצוניות של המדפסת שלך

התכונות החיצוניות של המדפסת משמשות להפעלה ולכיבוי של המדפסת, לפתיחה ולסגירה של תא המדיה, לביצוע חיבורי חשמל ורשת ולקביעת תצורה והפעלה של המדפסת.
‎1‎
בקרות ממשק משתמש ובחלק מהדגמים, צג מגע בצבע
‎2‎
תפס לשחרור
ראה פקדים ומחוונים לקבלת מידע כיצד להפעיל את המדפסת באמצעות לחצני הממשק ואת צג המגע בצבע אם המדפסת כוללת צג כזה.
‎1‎
לחצן
POWER
(הפעלה)
‎2‎
חריץ להזנת מדיה בקיפול מניפה
3
גישה לחריץ ממשק ומודול קישוריות
‎4‎
שקע מתח DC
5
תפס לשחרור