מארז סרט בקיבולת כפולה – מחזיקי גליל סרט
מארז סרט בקיבולת כפולה – מחזיקי גליל סרט

מארז סרט בקיבולת כפולה – מחזיקי גליל סרט

‎1‎
צירי איסוף
‎2‎
צירי הזנה (גלילי סרט מלא)