אפשרות לתלישת מדיה ללא נייר מגן – דגמי הדפסה תרמית ישירה בלבד
אפשרות לתלישת מדיה ללא נייר מגן – דגמי הדפסה תרמית ישירה בלבד

אפשרות לתלישת מדיה ללא נייר מגן – דגמי הדפסה תרמית ישירה בלבד

‎1‎
חיישן הוצאת מדבקה