אפשרויות ספקי כוח למדפסות
אפשרויות ספקי כוח למדפסות

אפשרויות ספקי כוח למדפסות

במקום ספק הכוח שהגיע עם המדפסת שלך, ניתן להשתמש באחת משתי האפשרויות לספקי כוח הניתנים להתקנה בשטח - בסיס ספק כוח מחובר או בסיס ספק סוללה. את שניהם קל לחבר למדפסת באמצעות ברגים.