בסיס סוללה מחובר וסוללה
בסיס סוללה מחובר וסוללה

בסיס סוללה מחובר וסוללה

מדפסת עם בסיס סוללה מותקן
‎1‎
בסיס ספק סוללה
‎2‎
נוריות חיווי מצב וטעינה של סוללה
‎1‎
ממשק צריכת חשמל
3
לחצן Battery control (בקרת סוללה)
‎2‎
כניסת הספק
סוללה מוכנה להתקנה (שמאל) ומדפסת עם סוללה מותקנת (ימין)
‎1‎
תפס סוללה
נדרש ספק כוח למדפסת או מקור מתח מאושר אחר על-ידי Zebra לטעינת הסוללה שלך. ניתן לטעון את הסוללה, לבדוק אותה ולקבוע את התצורה שלה לאחסון, מבלי שתהיה מחוברת למדפסת.