בתוך מדפסת העברה תרמית ישירה ZD421
בתוך מדפסת העברה תרמית ישירה ZD421

בתוך מדפסת העברה תרמית ישירה ZD421

‎1‎
ראש הדפסה (עלול להיות חם - לא לגעת!)
5
חיישן ראש הדפסה מורם (פנימי)
‎2‎
חיישן למערך (מרווח) הרשת העליונה
6
חיישן זחיח (סימון שחור ומערך/מרווח תחתון)
3
מחזיקי גליל
‎7‎
גליל הדפסה (הנעה)
‎4‎
מובילי מדיה
‎8‎
מעצור מוביל המדיה