גישה לראש ההדפסה של מדפסת מחסנית הסרט ZD421
גישה לראש ההדפסה של מדפסת מחסנית הסרט ZD421

גישה לראש ההדפסה של מדפסת מחסנית הסרט ZD421

כדי לגשת לראש ההדפסה:
 1. משוך כלפי חוץ את שתי זרועות ההדפסה (החלקים באפור בהיר).
  יחידת הינע הסרט משתחררת כלפי מטה.
 2. הרם את זרוע המפעיל של ראש ההדפסה כדי לגשת לראש ההדפסה.
  ‎1‎
  זרוע מפעיל של ראש ההדפסה
  3
  זרועות שחרור
  ‎2‎
  גב ראש ההדפסה
  ‎4‎
  יחידת הינע הסרט
  ‎1‎
  ראש הדפסה (עלול להיות חם – לא לגעת!)
  3
  ממשק מצב ואימות של מחסנית הסרט
  ‎2‎
  חיישן סרט
  ‎4‎
  מחזיר האור של חיישן הסרט